OX2 överlämnar vindparken Korkeakangas i Finland till Aquila Capital

Foto: OX2

OX2 lämnar över vindparken Korkeakangas i Finland till Aquila Capital, ett företag som investerar i och förvaltar hållbara tillgångar, baserat i Hamburg i Tyskland. Vindparken består av nio turbiner och har en total kapacitet om 45 MW.

OX2 och Aquila Capital kom överens om att bygga vindparken Korkeakangas i Karstula i centrala Finland i januari 2020. OX2 har byggt vindparken som en del av avtalet, under ett så kallats EPC-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction).

Vindparken är nu operativ och består av nio Nordex-turbiner med en uppskattad årlig produktion om 140 GWh. Det motsvarar ungefär elförbrukningen från cirka 28 000 hushåll (5000 kWh/hushåll).

“När Korkeakangas nu är färdigställd och operativ kommer Aquila Capital att fortsätta expandera inom förnybar energi i norra Europa. Vi är redan en av de mest aktiva investerarna inom förnybart I hela Norden och Finland är en viktig marknad för oss. Genom våra projekt bidrar vi aktivt till energi-omställningen och därmed ett viktigt bidrag i kampen mot klimatförändringarna. Utöver det, skapar vi också möjligheter för våra investerare att få en attraktiv avkastning med förutsägbara risker”, säger Joakim Johnsen, Chef för Markets & Operations Aquila Clean Energy EMEA, Aquila Capital.  

“Det är fantastiskt att vi nu får lämna över Korkeakangas till Aquila Capital. Att vindparken nu är i drift är ett resultat av ett mycket gott samarbete och fina prestationer från alla som varit involverade i projektet. OX2 kommer nu att ansvara för driften av vindparken och ser fram emot att fortsätta vara en partner till Aquila Capital, ett företag som varit mycket aktiva i omställningen till ett förnybart energisystem”, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.

OX2 kommer att fortsätta ansvara för den tekniska, kommersiella och finansiella förvaltningen av vindparken under ett 10-årigt kontrakt.