Marsh och W3 Energy i samarbete mot cyberattacker på vindkraftparker

Foto: Pixabay

Hoten om cyberattacker mot energisektorn ökar. Därför inleder W3 Energy och den internationella försäkringsförmedlaren Marsh ett strategiskt samarbete, med tjänster som riktar sig direkt till ägare av vindkraftparker.
– Tillsammans erbjuder vi en bra kombination av riskanalys, IT-säkerhet och försäkringar, vilket ger en ökad trygghet för kunderna, säger Anders Orebrandt, Head of Renewable Energy Nordics på Marsh AB.

Svenska W3 Energy är en oberoende teknisk förvaltare som ansvarar för både finansiell och operativ drift av vindkraftparker, med kontor i Piteå, Skellefteå och Umeå. Portföljen på 1815 MW gör att man förvaltar cirka 18 % av den förnybara energi som produceras i Sverige. W3 Energy har lång erfarenhet av cybersäkerhet på vindkraftparker.

”Hur säker är din vindkraftpark?”
– Vi har jobbat med den här typen av frågor under många år och som oberoende aktör kan vi hjälpa även de vindkraftparker vi inte själva förvaltar. Cyberattacker har blivit allt vanligare inom energisektorn och kan göra stor skada både för parkerna själva och för samhället i stort. I Marsh har vi en aktad och professionell samarbetspartner som försäkrar en stor del av vindkraftbranschen. Deras koncept med en särskild cyberförsäkring är unikt och mycket passande i tiden. Tillsammans har vi skapat en produkt som kan trygga vindkraftsägares tillgångar både långsiktigt och heltäckande, berättar Ulf Johansson, CTO på W3 Energy.      

W3 Energys arbete med cybersäkerhet leds av bolagets CTO Ulf Johansson och nyligen har teamet förstärkts med IT-specialisten Olov Larsgren.

– Vi vill sprida vår kunskap till så många som möjligt, eftersom det här är ett problem som ökar. En fråga som ägarna behöver ställa sig är ”Hur säker är din vindkraftpark?” och vi erbjuder djupgående analyser och säkerställer att deras IT-system lever upp till kraven. Målet är att undvika attacker, eftersom stopp både är kostsamma och kan göra att de inte lever upp till leveransnivåerna i sina kontrakt, säger Olov Larsgren.

Helt ny cybertjänst som skyddar mot utpressning och sabotage
Försäkringsförmedlaren Marsh har 45 000 anställda spridda i över 130 länder och erbjuder bland annat tjänster inom energisektorn. Det strategiska samarbetet innebär att de nu kommer att erbjuda en helt ny typ av försäkring, speciellt riktad till vindkraftparker.

– Vi ser det här som en bra kombination, där W3 gör en riskbedömning och vi ger dem möjlighet att teckna en cyberförsäkring som ger skydd mot både cyberutpressning och sabotage. Energisektorn är del av den kritiska infrastrukturen och med läget i världen just nu är det svårare att hantera säkerheten på egen hand. W3 Energy är en bra samarbetspartner för oss, eftersom de ligger i framkant och driver de här frågorna inom vindkraft och har tjänster som går hand i hand med våra, säger Anders Orebrandt.