Stora Enso och Modvion i samarbete kring vindkraftstorn i trä

Foto: Modvion

Stora Enso och träteknologiföretaget Modvion inleder samarbete för att etablera trä som ett förstahandsval vid byggande av vindkraftstorn. Syftet med samarbetet är att visa de stora möjligheterna att använda trä som byggmaterial i krävande konstruktioner.

– Stora Ensos engagemang för att ersätta fossilbaserade material med trämaterial är en perfekt matchning för Modvion. För att möta klimatkrisen behöver vi både mer förnybar el och mer hållbart byggande i trä och tillsammans med Stora Enso möjliggör vi bägge, säger Otto Lundman, vd för Modvion.

Modvion bygger vindkrafttorn av laminerat trä, som är starkare än stål vid samma vikt. Trätornen byggs i moduler som kan transporteras på allmänna vägar utan särskilda tillstånd eller vägombyggnader. Det möjliggör högre torn till en lägre kostnad och därmed en mer kostnadseffektiv elproduktion.

– Precis som vi strävar Modvion efter att flytta gränser och visa vad som är möjligt att skapa med trä. Som en av världens största privata skogsägare och producent av sågat virke har vi ett stort ansvar i omställningen till ett grönare samhälle. Genom att dela med oss av våra kunskaper till Modvion kan vi bidra till att mildra klimatförändringarna och stödja EU:s arbete med att öka den förnybara energiproduktionen, säger Lars Völkel, Executive Vice President för divisionen Wood Products på Stora Enso.

Genom att bygga vindkrafttorn av trä, en förnybar råvara det finns gott om, kan utsläppen från tornproduktionen minska med 90 procent jämfört med konventionella torn. Dessutom lagras den koldioxid som tagits upp av träden under deras livstid, vilket möjliggör klimatneutral vindkraft.

– Våra skogar är en värdefull resurs som vi behöver använda klokt. Stora Enso har stor kunskap både om hållbart skogsbruk och om olika träslags egenskaper. När trä används i avancerade konstruktioner som vindkraftstorn kan det dessutom återanvändas längre fram i andra träprodukter, vilket skapar långsiktig klimatnytta, säger Otto Lundman.