Spanska Iberdrola gör ett majoritetsförvärv i projektbolag hos Svea Vind Offshore AB

Bild: Pixabay

Det spanska elbolaget Iberdrola räknar med rekordsatsningar under 2020. Ett av de senaste avtalen är en option att förvärva majoriteten av aktierna i Svea Vind Offshore's projektbolag. Svea Vind Offshore AB har den största portföljen av vindkraftverk till havs i Sverige och anses vara en strategisk investering för den spanska gruppen.

Den svenska regeringens mål är att 100 procent av elen år 2040 ska komma från förnyelsebara energikällor. Detta scenario har lockat Iberdrola till Sverige och företaget har avtalat om ett majoritetsförvärv i Svea Vind Offshore's projektbolag, som har projekt på gång utanför Gävle och Oxelösund med en total potential på nio gigawatt. Vindkraftverken befinner sig i olika utvecklingsstadier och kan komma att vara i drift från och med 2029. Målet med ramavtalet är att stänga specifika kontrakt för respektive projekt. 

Med satsningen ger sig Iberdrola in på en helt ny marknad, den svenska, som anses ha en enorm potential när det gäller utvecklingen inom området förnyelsebar energi. Fördelar som nämns med SVO:s portfölj är att parkerna ligger nära strandlinjen, på grunt vatten och i områden med hög vindhastighet. Dessutom kommer de att ligga nära områden med relevant industriell verksamhet och en bra infrastruktur för överföringsnät, vilket underlättar distribution och kommersialisering av den energi som genereras.

Iberdrola förutser en rekordinvestering på tio miljarder euro i år fördelat på olika projekt. Gruppen har redan vindkraft till havs i drift med en total kapacitet på 1 200 megawatt i Storbritannien och Tyskland. Det svenska förvärvet är Iberdrolas femte i år, coronakrisen till trots. Elbolaget har hittills 2020 även köpt upp företag med fokus på förnyelsebar energi i Australien, Skottland och Frankrike.

 

Källa: Sydkusten.es