Revelop tecknar hyresavtal med Derome Maskinuthyrning

Derome Maskinuthyrning hyr 1 530 kvadratmeter i Revelops fastighet i Mölndal. Foto: Revelop

Revelop har tecknat hyresavtal med Derome Maskinuthyrning om 1 530 kvadratmeter kontor och lager i Mölndal. Uthyrningen innebär att Revelop utvecklar en befintlig byggrätt som anpassas efter Deromes behov. Derome tillträder lokalerna under första kvartalet 2023.

Derome är Sveriges största privata träindustri och består idag av åtta affärsområden med hela kedjan från skog till färdiga hus. Hyresavtalet innebär att affärsområdet Derome Maskinuthyrning hyr totalt 1 530 kvadratmeter kontor och lager i Revelops fastighet i Mölndal, en fastighet som förvärvades under första halvåret 2021.

I samband med att lokalerna anpassas investerar Revelop dels i de befintliga ytorna, dels i en nybyggnation om cirka 1 000 kvadratmeter. Hela byggnationen byggs och certifieras med högsta möjliga klassning.

Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden. Det innebär dels att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, dels att bolaget investerar i områden och fastigheter i behov av förändring.

– När vi förvärvade fastigheten på Kryptongatan var vår strategi att förädla den befintliga byggnaden och parallellt hyra ut de kontorsvakanser som fanns samt utveckla en outnyttjad byggrätt. Det är jättekul att vi nu har uppfyllt våra mål på mindre än ett år, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.