SR Energy fortsätter att investera offensivt i nya vindkraftsparker

Vindpark Grytsjö är ett av SR Energys första egenutvecklade projekt och ligger i Laholms kommun. Foto: SR Energy

För energibolaget Stena Renewable, som i december 2021, bytte namn till SR Energy, präglas de kommande åren av en offensiv investeringsagenda. Fram till 2024 ska bolagets vindkraftsportfölj öka från dagens 315 MW i drift till närmare 900 MW. SR Energy har flera pensionsförvaltare som delägare och har på senare år utvecklats till en av de främsta investerarna i svensk vindkraft.

Text: Annika Wihlborg

Stena Renewable startades 2005 och har sedan dess successivt stärkt sin position på den svenska vindkraftsmarknaden. SR Energys huvudfokus är vindkraft och sedan Alecta gick in som delägare i bolaget våren 2021 har ägarbilden breddats och bolagets finansiella position stärkts. Även AMF och KLP finns med som delägare i SR Energy, som i dagsläget har en vindkraftsportfölj på totalt 315 MW. Stenasfären, som grundade bolaget, äger i dagsläget endast 20 procent. I pipeline för SR Energy finns investeringar motsvarande ytterligare drygt 600 MW.

– Vi befinner oss i en intensiv expansionsfas med fokus på södra Sverige, där energiutmaningarna är som störst och elpriserna högst. För närvarande har vi tre nya vindkraftsprojekt på gång i prisområde fyra i södra Sverige: en vindkraftspark i Mönsterås med 36 vindkraftsverk och en samlad kapacitet på 500 GwH samt en park med 47 vindkraftverk i Tvinnesheda i Uppvidinge kommun. I samarbete med Dalavind färdigställer vi även en park med 7 vindkraftverk i Hedemora kommun, säger Peter Zachrisson, vd på SR Energy.  

bild
Peter Zachrisson, vd på SR Energy. Foto: SR Energy

Fyra nya investeringsbeslut väntas under 2022

–Nya vindkraftsinvesteringar är den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen på problemet med elbrist och höga elpriser. Vindkraft är det energislag som för närvarande går snabbast att bygga ut och dessutom har den lägsta kostnadsnivån av de olika energislagen, säger Peter Zachrisson.

Under 2022 väntas SR Energy fatta beslut om ytterligare fyra nya vindkraftsparker, en med 15 vindkraftverk i Smedjebackens kommun samt ett kluster med tre vindkraftsparker och totalt 25 vindkraftsverk i Uppvidinge kommun.

–Dessa planerade satsningar motsvarar en investering på drygt 2 miljarder kronor. Utifrån ett treårsperspektiv är det helt klart en ökad investeringstakt som gäller för oss, även om vi förstås behöver ta hänsyn till att den här typen av vindkraftsprojekt tar lång tid att genomföra. Tillståndsprocesserna är tids- och resurskrävande, säger Peter Zachrisson.

Överväger även andra energislag

Han tillägger att även om SR Energys uttalade huvudfokus för närvarande är vind så överväger bolaget även att investera i andra energislag framöver, exempelvis solkraft, men även olika typer av batterilösningar. Det kan även bli aktuellt att investera offshoreprojekt och att bredda verksamheten geografiskt genom att även investera i norra Sverige. Ambitionen är att inleda projekteringen av investeringar motsvarande en 1TWh per år.

–Intresset för att investera i vindkraftssektorn har i princip aldrig varit lika högt som idag. Samtidigt ser vi en inbromsning vad gäller antalet projekt som beviljas tillstånd. Jag har svårt att se att byggtakten kommer att fortsätta vara lika hög även framöver. Samtidigt skulle vi gärna anlägga ännu fler vindkraftsparker. I dagsläget är det elanslutningen och det kommunala vetot som hindrar oss, säger Peter Zachrisson.