Förslag från regeringen för snabbare vindkraftsutbyggnad

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll presenterade ett vindkraftspaket som ska främja utbyggnaden av vindkraft, både på land och till havs. Energiföretagen Sverige välkomnar paketet som bland annat innebär att beslutsprocessen för de havsbaserade vindkraftsprojekt som redan ligger på regeringen ska snabbas på.

Sedan tidigare har regeringen arbetat med en proposition om att reformera det kommunala vetot eftersom vetot idag är en flaskhals som innebär att många vindkraftsprojekt stoppas. Detta förslag har Energiföretagen ställt sig positiva till och idag kom propositionen.

Dagens besked innebär att det nu även tillsätts en utredning för att se över lokala incitament för vindkraftsetablering. Utredare ska se över hur en del av investeringar i vindkraft kan komma det lokala samhället till godo. Utredningen ska redovisa senast 31 mars 2023.

Ytterligare ett besked av Annika Strandhäll var att regeringen ska utreda hur man kan effektivisera de ansökningar man har på sitt bord om havsbaserad vindkraft. Idag finns flera stora havsbaserade vindkraftsparker som väntar på godkännande från regeringen, som en del av sin prövning. Havs- och vattenmyndigheten ska även utreda hur man kan undvika problemet med överlappande vindkraftparker till havs. Förslagen väntas träda i kraft under nästa år.

- Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut idag och vi välkomnar regeringens förslag som syftar till att röja hinder för etablering både till land och till havs, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige. Att se över möjligheten till ekonomiska incitament vid etablering är ett sådant förslag, liksom att snabba på de ansökningar för havsbaserad vind som hamnar på regeringens bord. För oss är det viktigt att regeringen underlätta för alla de fossilfria kraftslag och tekniker som behövs för att möta framtidens ökade elbehov.

Källa: Energiföretgen