Fler utbildade svetsare behövs för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Foto: Lernia

Dagens energisystem är i förändring och om mindre än åtta år ska många av regeringens ambitiösa energi- och klimatmål uppnås, bland annat genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. Det planeras nu för två vindkraftsparker utanför Bohuslän, en utbyggnad som driver behovet av komplicerade svetsarbeten. För att möta den stora efterfrågan på svetskompetens i regionen erbjuder Lernia nu utbildningen Internationell svetsspecialist i Trollhättan med start i höst.

 

Två stora vindkraftsparker planeras att byggas utanför Bohusläns kustremsa och inom tio år kan det finnas upp till 300 vindkraftverk från Lysekil i norr ner till Kungälv i söder. Byggnationen av vindkraftverk kräver avancerade svetsarbeten, ett hantverk som det råder kunskapsbrist inom. Till hösten öppnar därför Lernia yrkeshögskoleutbildningen Internationell svetsspecialist i Trollhättan.

 - En av samhällets stora frågor framöver kommer att vara elnäten och hur vi ställer om till pålitliga och hållbara alternativ. För att förse Sverige med den ström som behövs för att fungera och växa behöver vi utbilda fler svetsspecialister som kan bygga upp denna infrastruktur, och det gör vår utbildning i Trollhättan, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef Lernia Yrkeshögskola.

Utbildningen som internationell svetsspecialist är en viktig beståndsdel i det globala arbetet med energiomställningen och ger möjligheter till att arbeta i flera olika roller både i Sverige som internationellt. Internationell svetsspecialist är framtagen i nära samarbete med näringslivet och specifikt med Svetskommissionen som gett sin synpunkt samt säkerställt att utbildningen räcker till. Utbildningen är CSN-berättigad och studeras heltid på distans med tio obligatoriska platsträffar i Trollhättan under ett år. Mattias Christiansen har tidigare studerat Internationell Svetsspecialist.

 - Det händer mycket i svetsbranschen just nu och på samma sätt som branschen utvecklas så ville även jag utvecklas. Utbildningen gav mig fördjupad kunskap och chansen att kunna axla nya roller, få mer ansvar och vara med i nya och spännande projekt. Att utbildningen även gick att kombinera med mitt ordinarie arbete var helt avgörande, säger Mattias Christiansen.