Vattenfall ansöker om tillstånd för sitt första svenska ”repowering” projekt

Foto: Vattenfall

Vattenfall har lämnat in ansökan för sitt första svenska ”repowering” projekt på Näsudden Öst på Gotland och genom att ersätta tidigare vindkraftverk med åtta moderna verk får parken fyra gånger högre produktionskapacitet av förnybar el. Vattenfall planerar för hälften så många vindkraftverk på platsen jämfört med idag.

– Vi är oerhört glada att efter många års omfattande arbete med ett gediget underlag kunna lämna in vår ansökan till Länsstyrelsen. Projektområdet har många utmaningar som gjort att vi har fått hitta nya kreativa lösningar för att möjliggöra för samexistens på platsen. Dessutom kommer vi att ansöka om behovsstyrd hinderbelysning som skulle minska ljuspåverkan från verken i drift, säger Elin Davidsson, projektledare på Vattenfall Vindkraft.

Vattenfall ansöker om att byta ut de 19 vindkraftverk som står på platsen idag för att sätta upp åtta nya moderna som kan producera fyra gånger så mycket el jämfört med dagens vindkraftverk. Fyrdubblingen av produktionen motsvarar cirka en femtedel av Gotlands nuvarande elförbrukning.

Sedan 1979 har Näsudden varit en betydelsefull plats för vindkraftens utveckling i Sverige och världen. Vattenfall påbörjade här sin forskning på energikällan med anledning av platsens goda förutsättningar för vindkraft. Under åren har flera typer av vindkraftverk, ofta de första i sitt slag, rests och testats av olika aktörer för att sedan komma till att bli landmärken i området. Ett av de vindkraftverk som stått på platsen var Matilda som vid sin resning 1983 var världens högsta på 80 meter och som var i drift fram till rivningen 2008.

– Med Näsuddens vindkraftshistoria är det extra roligt att det här är vårt första repowering projekt i Sverige. Denna ansökan är ett utmärk exempel på den teknikutveckling och innovation som ständigt sker i branschen. I och med att vi halverar antalet verk blir parken mer yteffektiv samtidigt som vi ökar mängden kapacitet upp till fyra gånger så mycket som idag, säger Daniel Gustafsson, chef landbaserad Vattenfall Vindkraft.