SVEF breddar verksamheten ytterligare med vätgasproduktion

Olivia Andrén, vice ordförande SVEF. Foto: SVEF

Sveriges vindkraftkooperativ (SVEF) var när det bildades för drygt 20 år sedan ett renodlat vindkraftkooperativ. Under senare år har man breddat elproduktionen till att också innefatta solceller. Nu utvecklas verksamheten med att ta ytterligare ett steg - som vätgasproducent.

- Vi ser idag hur vi har tider när vindkraften har potential att producera mycket mer el än vad det egentligen finns behov av. Det är också bra att kunna lagra den producerade elen i vätgas när ersättningsnivåerna inte är så höga på spotmarknaden. Genom att utnyttja vår produktionskapacitet till att producera vätgas kan vi medverka till att kapa effekttoppar och samtidigt faktiskt tjäna en slant, säger Olivia Andrén, vice ordförande SVEF.

Vindkraftens dilemma är att de tider produktionen är som störst är också marknadspriserna som lägst. Genom att utnyttja vätgas som energibärare kan man som vindkraftsproducent därför både bidra till ett mer stabilt energisystem, och få bättre betalt för den produktion som sker de tider det blåser som mest.

- Vi är nu i en projekteringsfas, och faller det väl ut kommer vi framöver kunna komplettera flera av våra vindkraftverk med vätgasproduktion, och med det på ett ännu tydligare sätt göra skäl för vårt varumärke Evig el, säger Andrén.