AFRY blir partner till Neoen vid uppförandet av tre vindkraftsparker i Finland

Foto: Pixabay

Neoen har valt AFRY som partner för att tillhandahålla analyser och vindmätningar för bolagets tre kommande vindkraftsprojekt i Finland. De tre vindkraftparkerna i Itämäki, Marjakeidas och Paholammi befinner sig i utvecklingsfas och kommer att ha en sammanlagd nominell kapacitet på cirka 365 MW.

AFRY har lång erfarenhet inom vindkraft och kommer nu att förse Neoen med en nyckelfärdig lösning för var och en av de tre finska vindkraftparkerna i Itämäki, Marjakeidas och Paholammi. Detta kommer att inkludera mätplatsanalyser, 174 meter höga master komplett med toppmoderna vindmätningsinstrument, vindmätningar samt även sodarenheter och vindanalyser.

— Vi har valt AFRY som partner för dessa vindmätningsprojekt givet det värde som AFRY kan tillföra, i kombination med deras erfarenhet när det kommer till att tillhandahålla helhetslösningar för vart och ett av projekten. Dessa projekt är av stor betydelse för Neoen och det är därför avgörande att vår valda partner har resurserna att inom utsatt tidsram tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Kvalitet är avgörande för Neoen och därmed något som vi på motsvarande sätt förväntar oss av våra partners, säger Miika Pilli, chef för Affärsutveckling Finland på Neoen.

— Vi är glada över att kunna stötta Neoen i deras modiga ansats att bli världsledande inom förnybar energi. Vi har en gemensam målsättning när det kommer till att främja omställningen till förnybar energi, vilket gör oss till en lämplig partner till Neoens vindkraftsprojekt”, säger Ilkka Heikkilä, regionchef, Renewable and Thermal Energy på AFRY.

Neoen grundades år 2008 i Frankrike och är en oberoende producent av förnybar energi som utvecklar och driver vindkraftsparker, solkraftsanläggningar och energilager med en långsiktig strategisk vision. För närvarande har företaget 515 MW i drift eller under uppbyggnad i Finland, inklusive landets största vindkraftspark i Mutkalampi, som kommer att stå för 2% av den totala energiproduktionen i Finland när den är i drift.