Eolus och Hydro Rein ingår partnerskap för gemensam vindkraftssatsning

Bild: Eolus Vind

Eolus och Hydro REIN ingår ett partnerskap för att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas.

Projekten med en potentiell effekt om upp till 672 MW är lokaliserade i SE3 och SE4. Inom ramen för partnerskapet förvärvar Hydro REIN 50 procent av portföljen om 672 MW som ägs av Eolus.

De nio projekten förväntas kunna driftsättas under åren 2027-2032 beroende på om nödvändiga tillstånd erhålls.

–Det finns ett stort behov av ny elproduktion i SE3 och SE4 i Sverige. Med detta partnerskap med Hydro REIN kan vi hjälpa till att bidra med ny produktionskapacitet i SE3 och SE4 från landbaserad vindkraft på ett kostnadseffektivt sätt säger Per Witalisson, VD för Eolus, i ett pressmeddelande.

–Från Eolus sida ser vi fram emot att få utveckla projekten i portföljen tillsammans med Hydro REIN och kunna erbjuda marknaden bra investeringsmöjligheter säger Marcus Landelin, vice VD för Eolus.