Fyra nya initiativ ska stärka exporten av dansk energiteknik

Foto: Unsplash.com

Den danska energimyndigheten har utlovat 3,2 miljoner danska kronor i bidrag för fyra projekt. Projekten främjar den danska energiexportsatsningen genom att utöka Danmarks regeringssamarbete på framtida tillväxtmarknader genom offentlig-privata partnerskap. Poolen stödjer bl.a. fjärrvärme i Shanxi-provinsen, Kina.

Som en del av Energiavtalet 2018 avsattes medel till en bidragspool, som ska stärka exportinsatserna av dansk energiteknik. Ansökningsomgången för 2021, där 8,8 miljoner danska kronor hade avsatts. är nu klar. Totalt är det fyra offentlig-privata partnerskap som uppfyller poolens formella ansökningskriterier och de har sökt medel för projekt på totalt 3,2 miljoner DKK. Fullt engagemang har givits för alla fyra projekten.

Projekten fokuserar på att utforska nya exportmöjligheter genom att sätta dansk expertis i spel inom t.ex. förstudier, marknadsanalyser och affärsallianser samt genom att stärka statliga samarbeten inom energiområdet. Projekten är inriktade på havsvind i USA och Brasilien, fjärrvärme i Kina och energieffektivisering inom industrin i USA.

Poolen stödjer bl.a. ett projekt i Shanxi-provinsen i Kina, som utifrån dansk erfarenhet av grön omställning av fjärrvärmesystemet ska ge råd om värmeplanering i utvalda städer i provinsen. Fjärrvärme är redan utbrett i Shanxiprovinsen, men är till stor del baserad på fossila bränslen. Provinsen har en stor potential att minska koldioxidutsläppen 2utsläpp genom omställning till gröna och energieffektiva fjärrvärmelösningar. Detta stärker också potentialen för export av danska energilösningar. Dessutom kommer projektet att utrusta danska företag bättre genom att öka medvetenheten om den kinesiska fjärrvärmemarknaden.