Tillstånd för vindparken Galatea-Galene i Kattegatt söks av OX2

Foto: Anette Wennberg

OX2 har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för en havsbaserad vindpark inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.

Vindparken heter Galatea-Galene och är uppdelad i två delområden. Galatea ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg och Galene cirka 25 kilometer utanför Varberg. Vindparken omfattar sammanlagt upp till 101 vindkraftverk, med en maximal höjd om 340 meter. OX2 har sedan tidigare lämnat in en ansökan om Natura2000 tillstånd för vindkraftsparken.

Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 6–7 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 1,2 miljoner hushåll, eller vart fjärde hushåll i Sverige, (5 000 KWh/hushåll).

Ansökan avser tillstånd att uppföra vindkraftverk, transformatorstationer och mätmaster, och handläggs av regeringen.

– Vi är nu inne i nästa fas och ser fram emot kommande steg. Galatea-Galene skulle väsentligt tillföra en stor mängd ny svensk förnybar el till södra Sverige. Projektet är av betydelse för industrin, näringslivet, hushållen och för arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar det till att nå Sveriges högt uppsatta miljömål, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

Projektet är en del av OX2:s svenska projektutvecklingsportfölj, som vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 11,1 GW.