Energibolaget Stena Renewable byter namn till SR Energy

Foto: SR Energy

Energibolaget Stena Renewable byter namn efter en förändrad ägarstruktur och blir SR Energy. Strategin att långsiktigt investera i förnybar energi för att skapa klimatnytta består. Till 2024 ska bolagets vindkraftsportfölj öka från dagens 315 MW i drift till närmare 900 MW.

– Namnbytet är en naturlig följd av att ett breddat ägande. Sedan Alecta gick in i bolaget i våras har vi nu några av Nordens största institutionella investerare som ägare och det ger oss en enorm styrka i en tid när Sverige behöver omfattande investeringar i förnybar energi, säger Peter Zachrisson, vd för SR Energy.

Alecta gick in som ägare i bolaget i april 2021 och äger 20 procent av bolaget. Lika mycket äger Stena Adactum, medan AMF och KLP, som gick in som ägare 2018, äger 30 procent vardera. Tillsammans förvaltar ägarna kapital för över sju miljoner pensionssparare.

– Tillsammans med våra ägare skapar vi förutsättningar för en fortsatt expansion i förnybar energi. När vi investerar i vindparker gör vi det långsiktigt, säger Peter Zachrisson.

SR Energy har i dag en av de större driftsatta vindkraftsportföljerna i Sverige på totalt 315 MW. Ytterligare närmare 600 MW finns i projekt som är byggklara eller under byggnation. Till 2024 ska SR Energy ha närmare 900 MW i drift och en fortsatt snabb tillväxt.

Fokus för SR Energy ligger i södra Sverige, vilket innebär stor produktion av förnybar energi i de område där energiutmaningarna är störst och där elpriserna är högst.

 

– Våra ägare delar vår långsiktiga syn på att bygga ett stort grönt energibolag med hållbarhet i fokus. Vi investerar i grön energi för att det är nödvändigt, effektivt och hållbart, säger Peter Zachrisson