Nya elområden försenas

Janerik Henriksson/TT: Nya elområden ska tas fram. Arkivbild.

Arbetet med att ta fram förslag till nya elområden försenas, enligt Svenska Kraftnät.

I takt med de skenade prisskillnaderna på el mellan norra och södra Sverige har det rests krav på att se över indelningen av Sverige i fyra områden.

Men nu försenas alltså den översynen, som i grunden styrs av EU-regler.

Om myndigheterna skulle komma fram till en ny indelning, så kan de realiseras först 2025, ungefär ett år senare än tidigare preliminära tidsplan.

De förslag på nya områden som Svenska Kraftnät föreslagit, utifrån hur överföringsbegränsningar i elnätet verkar i dag, ser ut som följande:

Ett nytt elområde för Storstockholm plus en hopslagning av de två nordliga elområdena och en sammanslagning av de två sydliga.