Vindkraftsparken Björnlandhöjden ansluts till elnätet

Foto: E.ON

E.ON har färdigställt elanslutningen till Hästkullens och Björnlandhöjdens vindkraftsparker i Västernorrland. 475 megawatt förnybar vindkraftsel, motsvarande elbehovet för drygt 320 000 villahushåll, tillförs nu det svenska elnätet - ett viktigt bidrag till energiomställning, tillväxt och klimatmål, enligt E.ON Energidistributions vd, Martin Höhler.

-Anslutningarna av vindkraftsklustrets stora parker till stamnätet bidrar rejält till den svenska energiomställningen och till Parisavtalets klimatmål. Samtidigt läggs grunden för tillväxt och näringslivsutveckling i södra Norrland, säger Martin Höhler.

E.ON har under drygt två års tid byggt den nödvändiga infrastrukturen för att ansluta Hästkullens och Björnlandhöjdens vindkraftsparker. E.ON har byggt två nya mottagningsstationer och drygt sex mil ny ledning mellan vindkraftsparkerna och Svenska Kraftnäts stamnätstation i Nysäter.

- Genom att utveckla elnäten driver vi energiomställningen och skapar förutsättningar för tillväxt genom elektrifiering. Mellan 2016 och 2019 investerade vi nästan 13 miljarder kronor i våra nät och mellan 2020 och 2023 ska vi investera ytterligare 16 miljarder, säger Martin Höhler.

-Vi har haft ett fruktbart samarbete och är nu mycket glada över att nätverken är kompletta och fullt fungerande. Nu inleds leveranserna av grön el ut på elnätet. Tillsammans gör vi en stor insats för Sveriges omställning till förnybar energi, säger John Childs, vd för Nysäter Wind, som äger parkerna.

Anslutningarna till Hästkullen och Björnlandhöjden är de senaste av flera större vindkraftsanslutningar som E.ON genomfört i vindkraftsklustret runt Nysäter. Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsberget är sedan tidigare anslutna. Samtidigt projekteras även för de planerade parkerna Stor-Skälsjön och Stockåsbodarna.

När samtliga vindkraftparker i klustret runt Nysäter står färdigbyggda har E.ON anslutit drygt 1 100 megawatt förnybar vindkraftsel.