Revidering av Piteå kommuns vindbruksplan

Den reviderade vindbruksplanen ska tydliggöra var i kommunen vindkraftutbyggnad kan ske. Foto: Anders Westergren

Intresset för förnybar energi är större än någonsin. Nu pågår en revidering av Piteå kommuns vindbruksplan, för att göra den aktuell utifrån dagens förutsättningar och den tekniska utveckling som skett sedan befintlig plan antogs 2014. 

Från den 12 oktober till den 14 december är förslag till reviderad vindbruksplan ute för samråd. Då har alla möjlighet att tycka till om förslaget, där kommunen pekar ut områden som är lämpliga för etablering av vindkraft.

- Det har skett en betydande utveckling av vindkraftsverk sedan 2014. Den tydligaste trenden har varit att vindkraftsturbinerna blivit allt större i alla avseenden, det har därför funnits behov av att revidera kommunens vindbruksplan, säger Mikael Ferm, projektledare för vindkraft på samhällsbyggnad.

I det reviderade förslaget finns tydligare avgränsningar var höga vindkraftverk kan etableras. De genererar en bättre elproduktion, men har samtidigt en större påverkan på omgivningen

- Tillämpningen av landskapsanalysen har medfört en ganska stor förändring av områden vi pekar ut som lämpliga för vindkraft i kommunens östra delar. Syftet är att minska både visuella intryck och störningar från hinderbelysning för boende, berättar Mikael Ferm

Den reviderade planen ska användas under de närmsta åren, i väntan på resultaten från pågående nationella utredningar om vindbruk i Sverige.