Invigning av flaggskeppsprojekt inom vindbruk

Bild: BayWa r.e.

Nu är vindbruksparken Lyngsåsa med 94,6 MW kapacitet invigd av BayWa r.e.. På plats fanns bl.a. Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, landshövding Maria Arnholm och Alvestas kommunordförande Per Ribacke. 

Lyngsåsa är företagets största vindbrukspark i Europa. 22 Vestas V150-turbiner levererar nu grön el till invånare i södra Sverige och bidrar väsentligt till Sveriges övergång till förnybar energi.

Vi måste agera mot klimatkrisen – lösningarna finns där och Lyngsåsa är ett perfekt exempel på det. Vindbruksparken kommer att leverera grön el på en nivå som motsvarar 80 000 europeiska hushåll och minska koldioxidutsläppen med 93 000 ton per år.”  säger Håkan Wallin, VD för BayWa r.e. Nordic AB 

bild
Bild: BayWa r.e. 

Med Lyngsåsa fortsätter BayWa r.e. att växa i Sverige. Vindbruksparken är ytterligare ett tillskott i portföljen som omfattar vind- och solenergiprojekt över hela landet. Snart följer ännu ett stort vindbruksprojekt i södra Sverige: Furuby, med en effekt på 62 MW, är för närvarande under uppbyggnad.

”Lyngsåsa är ett viktigt projekt för att uppnå Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion över alla sektorer till 2040 och ett netto-nollutsläpp till 2045. De närmsta tio åren är avgörande för att vi ska kunna nå målet och motverka klimatförändringen. Men vi måste driva på energiövergången mycket snabbare än idag,” tillägger Lorenzo Palombi, Director of Wind Projects EMEA hos BayWa r.e. 

I Sverige har vindbruk fått alltmer fokus det senaste decenniet. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi ska en ny rekordnivå på 2,7 GW ny vindkapacitet installeras under 2021, till en total installerad kapacitet på 12,8 GW. 

Men trots att vindbrukssektorn fortsätter att växa med stadig takt i hela Europa behöver regeringar och institutioner installera vindbruk tre gånger snabbare under det kommande decenniet för att de regionala och nationella hållbarhetsmålen ska kunna nås.