Naturskyddsföreningen ska överklaga Cementa

Karl Melander/TT: Cementas fabrik i Slite på Gotland har varit omdiskuterad senaste tiden. Arkivbild.

Ett enigt miljö- och jordbruksutskott föreslår ett ja från riksdagen till den undantagslag som regeringen föreslagit för Cementas kalkbrytning och cementproduktion. Riksdagen väntas klubba beslutet på onsdagen och lagen, som innebär tillfälliga ändringar i miljöbalken, ska träda i kraft den 15 oktober.

När det skett kan regeringen besluta om den ansökan om tillfälligt tillstånd för kalkbrytning och cementproduktion i Slite som Cementa redan har lämnat in.

Till skillnad från Lagrådet anser utskottet inte att förslaget strider mot grundlagen.

Men Naturskyddsföreningen anser att det gör det och avser att överklaga det tillstånd som regeringen förmodas ge Cementa tilll Högsta förvaltningsdomstolen. Det uppger föreningen för TT efter ett styrelsemöte om frågan.

Det kan sätta hinder för Cementa att fortsätta driften i Slite efter den 31 oktober. Ett stopp kan enligt regeringen, riksdagen och bygg- och anläggningsbranschen leda till allvarliga samhällskonsekvenser på grund av brist på cement.