Vindkraftsavtal undertecknas av Gasum och Nokian Tyres

Kronoberget. Bild: Gasum

Det nordiska energibolaget Gasum har undertecknat ett 10-årigt avtal om leveranser av förnybar vindkraft till Nokian Tyres i Finland. Avtalet är ytterligare ett steg framåt i Gasums strategi att öka tillgången av förnybar energi, inklusive vindkraft, över hela Norden.

Avtalet startar 2023 och kommer att ytterligare stärka relationen mellan de två bolagen och stärka Gasums position inom vindkraftssegmentet. Energin kommer att produceras av en vindkraftspark i norra Österbotten och främjar Finlands självförsörjning inom elproduktion.

För Nokian Tyres tryggar affären försörjningen av förnybar energi och hjälper företaget att generera lägre utsläpp och visa ledarskap i miljörelaterade frågor. Nokian Tyres utvecklar och tillverkar däck av hög kvalitet för personbilar, skåpbilar och lastbilar. 

-Under de senaste två åren har Nokian Tyres endast använt förnybar el i Finland. Avtalet med Gasum är i linje med att övergå till produktion med hjälp av ren energi och ger vårt företag mer stabilitet i tillgången till grön energi, säger Teppo Huovila, VP, Quality & Sustainability, Nokian Tyres.

-Inom de flesta industrier är man ytterst beroende av tillgången på förnybar energi för att nå klimatmålen. Vi är väldigt glada över att ingå detta avtal eftersom det är ytterligare en milstolpe både för vårt partnerskap och för Gasum som mångsidig leverantör av energitjänster. Vi har arbetat med Nokian Tyres inom energimarknadstjänster och nu kan vi förse dem med inhemsk, ren energi. Vindkraft har en avgörande roll att spela för att uppfylla kraven på grönare energilösningar och när vi blickar framåt kommer vi att öka vår anskaffning av vindkraftsenergi, säger Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum.

Gasum säljer förnybar el och är en stor aktör inom vindkraftssegmentet och strävar efter att öka anskaffningen av förnybar vindkraft även i framtiden. Gasum tillhandahåller även mångsidiga experttjänster på energimarknaden, inom portföljförvaltning, marknadsrapportering och ursprungsgarantier för el. Gasum erbjuder också experttjänster för utsläppshandel och dygnet-runt-tjänster för kontrollrum för riskhantering i anslutning till elbalansen. Vidare tillhandahåller företaget biogas och naturgas för industri, sjöfart och vägtransporter.