WIND NOW ny medlem i Svensk Vindenergi

Bild: Anna Jiménez Calaf/Unsplash

Svensk Vindenergi välkomnar det tyska bolaget WIND NOW som ny medlem. Bolaget erbjuder service av vindkraftverk och har på senare tid etablerat sig i Sverige.

– Det är väldigt positivt att vi får ytterligare en medlem inom servicesektorn med internationell erfarenhet i vår branschorganisation. Det är en styrka att hela värdekedjan är starkt representerad i Svensk Vindenergi, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

– WIND NOW:s medlemskap befäster också Sveriges roll som en viktig tillväxtmarknad för såväl investerare som tillverkare och serviceföretag. Vi hälsar WIND NOW varmt välkomna.

WIND NOW ingår i en företagsgrupp med över 80 anställda. Bolaget har projekt i Tyskland och tecknade nyligen sina tre första servicekontrakt i Sverige som ses som en viktig marknad.

– Sverige var det land där det installerades flest vindkraftverk i Europa förra året, men trots det finns det bara ett fåtal oberoende leverantörer av servicetjänster, särskilt för vissa turbintyper, säger Anke Grunwald, chef för affärsutveckling på WIND NOW.

– Medlemskapet i Svensk Vindenergi ger oss möjlighet att lära känna kunder som är intresserade av oberoende och värdebevarande servicetjänster, säger Stefan Neuwirth, försäljningschef på WIND NOW.