Ikea satsar på sol- och vindel

Jessica Gow/TT: Ikea satsar på ny app för el från sol och vind tillsammans med Svea Solar. Arkivbild

Målsättningen är att lansera produkten i början av september, säger Bojan Stupar, försäljningschef på Ikea Sverige.

Öka tryck på investeringar

Via en app ska kunderna förutom att köpa el från sol och vind – och i trängda lägen vattenkraft – även lätt kunna göra kostnadseffektiva besparingar i sin elkonsumtion.

Elen får inte komma från sol- och vindanläggningar som är mer än fem år gamla. Syftet med detta är att skapa ett tryck för nya investeringar i förnybar elproduktion, enligt Erik Martinson, vd på Svea Solar som deltar i samarbetet.

Han ser det rörliga timpriset som en viktig pusselbit när det gäller att utbilda svenska hushåll i hållbar elkonsumtion.

Det blir den mest transparenta prismodellen, där vi för över den direkta kostnaden på kunden. Är det dyrt en timme är det ofta att det är hög belastning på elnätet. Då är det bättre att kunden väntar, om det går att konsumera senare.

Vi vill utbilda kunden att konsumera rätt och då måste vi ha ett rörligt timpris.

TT: Hur skyddar man kunderna från kraftiga prislyft?

På lång sikt är det billigare med timpris och man har den fulla transparensen. Om vi ska säkra upp priset måste vi ta en premie för det, och det kommer bli dyrare för kunden, säger Martinson.

Någon dag kommer det bli dyrare, men över året kommer det vara bättre för kunden, tillägger han.

En hel del el från vind och sol

Svea Solar samarbetar sedan två år med Ikea om försäljning av solceller.

Vi vill hjälpa kunderna att minska sitt klimatavtryck och minska sin konsumtion, samtidigt som vi driver på nybyggnation, säger Martinson om satsningen på elabonnemang.

Hur stort antal abonnenter som kan hanteras innan det blir svårt att hitta el som uppfyller hållbarhetskriterierna för satsningen är svårt att svara på, enligt Svea Solar-chefen.

Men han påminner om att det redan finns en hel del vind och sol i systemet i Sverige i dag och att utbyggnadstakten är stor.

Skulle alla byta till det här skulle det göra att vi skulle behöva driva på utvecklingen ännu hårdare och snabbare. Men det är ju det vi egentligen vill, säger han.

Mogna länder först

Han tillägger att man ska se satsningen långsiktigt och att det då kommer att kunna absorbera väldigt många kunder.

Skulle vi kunna komma till den nivån att vi inte längre kan garantera ursprungsgarantier från sol och vind som är fem år gammal har vi lyckats otroligt bra.

Enligt Ikea Sveriges hållbarhetschef Jonas Carlehed hamnar koncernens första satsning på försäljning av el från sol och vind just i Sverige dels då det är på hemmaplan. Men det handlar också om att förutsättningarna är goda här, med ambitionen att bli det första fossilfria välfärdssamhället till 2045.

När det gäller eventuella framtida lanseringar av elabonnemang utomlands jämför Carlehed med solceller via Ikea, som i dag finns på tio marknader.

Vi jobbar oss igenom de mest mogna länderna till att börja med. Samma kommer att gälla när det gäller elavtalet Strömma.