OX2 säkrar 57 MW i en auktion för förnybara energikällor i Polen

Bild: Tom Arran/Unsplash

OX2 har i en polsk auktion för förnybar energi erhållit stöd för ett vindparksprojekt med en total kapacitet på 57 MW.

Auktionsresultatet stärker OX2:s närvaro på den polska marknaden, där företaget för närvarande bygger fyra vindparker med en total kapacitet på 129,1 MW, och utvecklar vind- och solkraftsparker på land i olika utvecklingsstadier. OX2:s polska projektutvecklingsportfölj uppgick till 1 605 MW vid utgången av första kvartalet 2021.

Den 25 juni tillkännagavs resultatet av den senaste auktionen för förnybar elproduktion, som genomfördes den 8 juni 2021. OX2 deltar kontinuerligt i auktioner, vilket är en del av företagets ordinarie affärsverksamhet.

– OX2 investerar i att utveckla förnybara energikällor som stöder målet om klimatneutralitet och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Vi ser fram emot att genomföra nya projekt i Polen och förväntar oss en gradvis ökning av andelen förnybar energikällor i den nationella energimixen. Resultatet av auktionen ger oss en möjlighet till en fortsatt dynamisk utveckling, säger Katarzyna Suchcicka, Country Manager, OX2 Polen.

– Polen är en snabbt växande marknad för OX2. Vi har för närvarande fyra vindparker under byggnation här, och jag är glad över att vi tack vare auktionen kan lägga till ytterligare en polsk vindpark till vår omfattande projektutvecklingsportfölj, säger Paul Stormoen, vd OX2.

OX2:s pågående byggnation av vindparker i Polen är: Sulmierzyce, Grajewo, Żary och Huszlew. Alla fyra projekten är konstruerade under totalentreprenad. Vindparken Sulmierzyce kommer att bestå av 7 turbiner (23,1 MW), Grajewo 12 turbiner (40 MW), Żary 7 turbiner (21 MW) och Huszlew 15 turbiner (45 MW).