Ellevio och Mine Storage i gemensam studie kring vindkraft

Bild: Mine Storage International AB

Det svenska transmissionsnätet behöver förstärkas för att hantera energiomställningen och elektrifiering av traditionellt fossilberoende branscher. Nätförstärkningarna pågår men förväntas fortsätta de närmaste tio till tjugo åren. Samtidigt tvingas många regionala nätföretag avvisa förfrågningar om ny vindkraft, vilket saktar ner energiomställningen.

Den regionala nätoperatören Ellevio är för närvarande förhindrad att ansluta ny vindkraft i vissa delar av sitt nät på grund av flaskhalsar i det nationella stamnätet. Till följd av detta har Ellevio och Mine Storage ingått ett samarbetsavtal för att utvärdera hur ett energilager i form av en pumpkraftsanläggning i en underjordisk gruva kan eliminera flaskhalsar i elnätet och möjliggöra anslutning av ytterligare förnybara energikällor som till exempel vindkraft.

Projektet kommer att dra nytta av Mine Storage WoW™ (Way of Working) för att kvalificera potentiella gruvor inom Ellevios nätområde. Studien inkluderar också en utvärdering av de framtida behoven av energilagring i Ellevios nät, med beaktande av kapacitetsbegränsningar och planer för utbyggnad av förnybar energi. Detta kommer att skapa underlag för att bedöma affärsmöjligheterna för ett energilager på olika platser i Ellevios nät.

”Mine Storages koncept med pumpkraftsverk i gruvor och entreprenörsanda ger en fantastisk möjlighet för Ellevio att på ett innovativt sätt hantera överföringsbegränsningarna i stamnätet. Vårt mål är att aldrig behöva avvisa förfrågningar om anslutning av förnybara energikällor i vårt nät. Det är vårt bidrag till energiomställningen och våra kunder ”, säger Jörgen Hasselström Elnätschef på Ellevio.

”Vi anser att Ellevio är en progressiv region- och lokalnätsoperatör, både när det gäller innovation och kundfokus. Därför är det ett nöje att gå samman med dem och bedöma hur ett pumpkraftsverk kan möjliggöra mer förnybar vindkraft i det svenska energisystemet. Ellevio är den typ av partner vi tror kommer hjälpa oss förverkliga vår vision att möjliggöra energiomställningen ”, säger Thomas Johansson, VD Mine Storage International.