Vindkraftsbranschen välkomnar smidigare regler

Jonas Ekströmer/TT: Vindkraftverk i Föra på Öland. Arkivbild.

Konflikten mellan kommuners veto och vindkraftföretagen ska minska med ett nytt regelverk. Det är innebörden i den utredning som miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) nu fått i sin hand. Bakgrunden är ett regelverk som fått mycket kritik.

Det har varit svårt att tillämpa och har bidragit till osäkerhet för alla, säger utredaren Lise Nordin.

Men vetot försvinner inte med de nya reglerna. Däremot ska ett eventuellt nej komma tidigare i processen och det ska vara motiverat, vilket inte behövs i dag. Kommunerna ska också kunna få ersättning för att tillåta vindkraft, så som det fungerar i andra länder, och också få pengar av staten för ett planeringsstöd i processen att ta fram en så kallad lokaliseringsplan.

Branschen välkomnar

Förslaget välkomnas till stora delar av branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Det finns flera bra steg i den. Vi är positiva till förslagen som stärker rättssäkerhet och förutsägbarhet, säger Daniel Badman.

Däremot är han mer tveksam till att kommunen ska få ha ett säg om höjden på vindkraftverken. Det görs ändå i den slutliga miljöprövningen.

Lise Nordin säger att utredningen inte haft i uppdrag att svara på frågan om det blir mer vindkraft av det här förslaget, men säger ändå:

Vindkraftsutbyggnaden kan komma att öka något, säger Lise Nordin och får i stort medhåll av Per Bolund och Daniel Badman.

I rätt riktning

Nu är inte det kommunala vetot det enda problemet för vindkraftsbyggarna. Försvarsmakten brukar pekas ut som en av de svåraste att beveka. Försvaret har också fått i uppdrag av regeringen att förbättra samverkansprocessen, men vindkraftsbranschen tycker att alldeles för lite har hänt.

Per Bolund pekar på att andra länder lyckats bygga mer vindkraft på mindre yta, och det borde gå även i Sverige.

Och det finns en rörelse som går i rätt riktning, säger Bolund om Försvarsmaktens arbete.

Daniel Badman ser att det finns stora problem med Försvarsmaktens hållning, flera av medlemsföretaget vittnar om det, men han tycker ändå att det finns små signaler om förbättring, om förutsättningarna för en bättre dialog med Försvarsmakten.