Svenskar rankar hållbarhetsarbete - Energibranschen i topp

I undersökningen "Svenskar och hållbarhet 2021" ställs frågan ”vilka företagsbranscher tror du arbetar mest aktivt med hållbarhetsarbete idag” och 49 % svarar energibranschen, följt av avfallsbranschen (39 %). Foto: Timo Julku.

Energibranschen är den bransch som svenskarna tror arbetar mest effektivt med hållbarhet idag. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas attityder till hållbarhet. Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med LKAB, Öresundskraft, PreZero och Sparbanken Syd.

Det är tredje året i rad som undersökningen ”Svenskar och Hållbarhet” genomförs. Resultaten baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år.

På frågan ”vilka företagsbranscher tror du arbetar mest aktivt med hållbarhetsarbete idag” svarar 49 % energibranschen, följt av avfallsbranschen (39 %).

– Vi som företag och hela energibranschen har jobbat hårt och målmedvetet med hållbarhetsfrågor under lång tid och undersökningsresultatet är ett kvitto på det arbetet. Idag är hållbar energianvändning absolut central både i politiken och den allmänna debatten, menar Anders Östlund, vd på Öresundskraft.

Andra resultat i undersökningen:

Nio av tio svenskar tycker att det är positivt att företag tar ställning i samhällsfrågor (91 %) och majoriteten förväntar sig också att företag gör det (63 %).

Kvinnor anser i större utsträckning (88 %) än män (73 %) att det finns stora klimatproblem och de är också betydligt mer oroliga över klimatutvecklingen (70 %) än vad män är (51 %).

Nio av tio säger sig vara beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster. Nästan varannan säger sig vara beredda göra det i stor utsträckning.

Undersökningen baseras på intervjuer med 1000 svenskar mellan 16 och 70 år under april och maj 2021 genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten sammanfattas i rapporten ”Svenskar och Hållbarhet 2021”.