Omriktare levereras av ABB till världens största havsbaserade vindkraftpark

Fotograf: GE

I den hittills största ordern på mellanspänningsomriktare till vindturbiner ska ABB leverera 95 enheter till GE Renewable Energy. Omriktarna ska installeras i världens kraftfullaste havsbaserade vindturbiner i vindkraftparken i Doggers bankar och kommer att spela en stor roll i att hjälpa Storbritannien att klara sin nettonollambition.

Omriktarna är ABB:s första större order enligt LTSA-avtalet (Long-Term Supply Agreement) med GE Renewable Energy. Totalt 95 mellanspänningsomriktare PCS6000 ska installeras i GE:s 13 MW vindturbiner Haliade-X. Turbinerna är i dagsläget de kraftfullaste havsbaserade vindturbinerna i världen och är avsedda att producera 1,2 GW kraft i första fasen av Storbritanniens vindkraftpark i Doggers bankar.

ABB:s väl beprövade omriktare kommer att spela den viktiga rollen att ta den kraft som GE:s vindturbiner producerar och konvertera den till rätt spänning och frekvens för vindkraftparkens elnät. Omriktarna är klassade att hantera den höga uteffekten där ett varv med varje rotor på 220 meter i diameter genererar tillräckligt med elektricitet för att räcka till ett brittiskt hushåll i två dagar.

ABB:s samarbete med GE började 2017 och företagen har haft ett nära samarbete för att optimera omriktaren PCS6000 för plattformen Haliade-X. Detta innefattade framgångsrika tester på en turbin som är installerad i Rotterdams hamn i Nederländerna.

”Valet av rätt omriktare är avgörande för att uppnå den prestanda och tillförlitlighet som ger maximal avkastning på investerat kapital. Och mellanspänningsomriktare är det optimala valet för dagens vindturbiner med hög effekt”, säger Chris Poynter, chef för divisionen System Drives på ABB Motion. ”Vi har haft ett nära samarbete med ledare inom vindkraftsindustrin för att utveckla innovativ teknik som passar de allt större havsbaserade turbinerna. Det är därför vi är extremt stolta över att vår satsning och våra lösningar i världsklass vunnit GE Renewables förtroende för Doggers bankar.”

ABB i Turgi i Schweiz leder projektets teknikarbete medan PCS6000-omrikarna kommer att tillverkas av ABB i Łódź i Polen. Den första leveransen är planerad till sommaren 2021 med slutförande i slutet av 2022.

PCS6000 har en dokumenterad erfarenhet av havsbaserade installationer och över 250 enheter är i drift i Nordsjön, Östersjön och utanför Kinas kust. Dessutom har ABB levererat över 15 000 lågspänningsomriktare till vindkraftsindustrin.

Vindkraftparken i Doggers bankar ska spela en viktig roll i Storbritanniens strategi för förnybar energi

Vindkraftparken i Doggers bankar utvecklas i tre faser som ett 50:50-delat samriskföretag mellan SSE Renewables och Equinor. Det ligger över 13 mil från Englands nordöstra kust. Varje fas får en kapacitet på upp till 1,2 GW och innebär en investering på flera miljarder euro. Den totala uteffekten på 3,6 GW kan strömförsörja sex miljoner hushåll. Vindkraftparken innebär ett betydande bidrag till den brittiska regeringens mål att producera upp till en tredjedel av elektriciteten från havsbaserad vindkraft per 2030. När Doggers bankar är i drift 2026 blir den världens största havsbaserade vindkraftspark.

Den globala havsbaserade vindkraftskapaciteten kommer att öka till över 234 GW per 2030 från 29,1 GW i slutet av 2019, lett av en exponentiell tillväxt i Asien/Stillahavsområdet och en fortsatt stark tillväxt i Europa, enligt den senaste rapporten från Global Wind Energy Council (GWEC).