Svenska vindkraftsbolaget Hexicon seglar in på börsen

Elproduktion till havs har växt kraftigt och potentialen är stor för aktörer med rätt kompetens. Nu tar den svenska vindkraftutvecklaren Hexikon ännu ett steg och seglar in på börsen. Bild: Hexikon

Det svenska vindkraftsbolaget Hexicon har offentliggjort sin avsikt att gå in på börsen. Fördelarna är många med den flytande vindkraftstekniken och bolaget har flera projekt på gång, både i Sverige och internationellt.

– Den flytande vindkraften har flera fördelar. För det första är den effektiv eftersom vindförhållandena är bättre ute till havs. För det andra påverkar den inte annan verksamhet och naturintressen. För det tredje är den inte alls störande eftersom den ligger mitt ute på havet. Det är vindkraften 3.0 vi skapar, säger Marcus Thor som är vd för Hexicon.

Tillsammans med Aker Offshore Wind har Hexicon nyligen satt i gång tillståndsprocessen för två vindkraftsparker utanför Sveriges kust. Den ena ligger i Östersjön, halvvägs till Gotland, och den andra i Skagerrack, ungefär tre mil utanför Orust. Placeringarna är valda för att kunna försörja de tunga industrierna i Oxelösund och Lysekil med förnybar el.

–  Sverige har stor brist på elproduktion i södra halvan av landet. Ska vi lyckas med åtagandet att bli fossilfria till 2045 måste vi satsa på mer förnybar elproduktion. Våra parker motsvarar ungefär produktionen i två kärnreaktorer och vi kan ha dem i gång inom två till tre år från det att vi får alla tillstånd, säger Marcus Thor.

Bolaget har sedan tidigare flytande vindkraftsprojekt i andra länder, bland annat i Sydkorea, Skottland och Spanien. Börsintroduktionen ger bolaget ytterligare möjligheter att växa.

–  Sverige har varit framstående på innovationer inom flytande konstruktioner, vilket har sin grund i Göteborgs varvsindustri. Nu tar vi den teknologin och gör den till en klimatsmart lösning som kan bli en stor exportprodukt på en global marknad, säger Marcus Thor.

Börsintroduktionen för Hexicon sker på Nasdaq First North Premier Growth Market. I samband med att detta offentliggjordes beskrev bolaget också ett erbjudande om nyemission.