Ny medlem i Svensk Vindenergi - Stora Enso

Bild: Pixabay

Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från och med maj 2021. Tillsammans med de cirka 120 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som del av basen i ett hållbart energisystem. Medlemskapet är ett led i att bredda vindkraftens samarbeten med andra industrier och sektorer, enligt branschorganisationen.

– Vindkraftsbranschen delar Stora Ensos värdegrund om vikten av en omställning där fossilfrihet är ledstjärnan för strategier och mål. Därför är jag mycket glad över att få välkomna Stora Enso som ny medlem i Svensk Vindenergi. Medlemskapet innebär nya möjligheter att samarbeta kring gemensamma intressen för att stärka Sveriges konkurrenskraft och roll på den globala hållbarhetsarenan, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

–  Stora Enso fokuserar på utveckling av förnybara produkter som ersätter fossila material, medan vindkraft erbjuder ett förnybart och fossilfritt energialternativ. Fossilfria och förnybara resurser kommer att utgöra en viktig del av byggandet av en grönare framtid och vi ser fram emot att samarbeta med Svensk Vindenergi för att stödja den utvecklingen, säger Jonas Sjans, vindkraftsansvarig på Stora Enso i Sverige.

 –  Stora Enso är en av Europas största skogsägare och har redan idag en del vindkraftsprojekt på sina marker. Vindkraftsbranschen söker samtidigt lösningar för att ytterligare stärka vår cirkularitet och här kan biobaserade material vara ett intressant alternativ i framtiden. Jag ser fram emot att samverka kring frågor som dessa, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.