Luxcara utökar befintligt samarbete med VEO till norra Sverige

Bild: Veo

Luxcara, en oberoende förvaltare av förnybar energi från Hamburg, utökar ett befintligt samarbete med den finska entreprenören VEO för elarbeten i norra Sverige. Totalentreprenaden omfattar design och leverans av två stora transformatorstationer för vindkraftparken Önusberget.

Med överföringskapacitet på över 400 MW vardera kommer de två transformatorstationerna att ansluta delparkerna Djupdal och Kallamossen till det lokala nätet på 170 kV. De prefabricerade modulstationerna förbereds och testas vid VEOs tillverkningsnav i Finland före transport till anläggningen. Metoden optimerar kvalitetssäkring och minskar mängden arbete på plats. Byggandet startade förra året och går som planerat. 

Eftersom den civila infrastrukturen redan är på plats och energiförbrukningen inriktad på det tredje kvartalet i år är VEO på väg att slutföra alla arbeten i slutet av 2021.

”Långsiktiga relationer är nyckeln för oss som buy-and-hold-investerare med en stor portfölj över hela Norden. Vi är därför mycket glada över att kunna bygga vidare på våra vindkraftsparkers framgång i Norge och utöka vårt samarbete med VEO till Sverige ”, säger Alexandra von Bernstorff , Managing Partner i Luxcara

"Att vara en nyckelaktör i den nordiska gröna övergången har varit ett långsiktigt mål för oss på VEO och denna order säkerställer vår ledande position på marknaden", säger Willy Palm, försäljnings- och marknadschef för kraftdistribution på VEO.