Utbyggnaden av vindkraft i Sverige går i snabb takt

Bild: Kundkraft

Vindkraften fortsätter att expandera och hittills i år har investeringar på 10 miljarder gjorts vilket motsvarar närmare 1000 megawatt enligt ny statistik från branschorganisationen Svensk Vindenergi. Men samtidigt som stora investeringar görs finns också risken att expansionen bromsas in när tillstånd försenas eller avslås.

Organisationen Svensk Vindenergi släppte nyligen statistik för utbyggnaden av vindkraft i Sverige under första kvartalet 2021. Statistiken visar på en kraftig tillväxt under perioden januari - mars i år. Närmare 10 miljarder kronor har investerats i vindkraftsprojekt som motsvarar närmare 1000 megawattimmar (MWh). Den största delen av alla nya vindkraftsparker byggs i norra Sverige, i elområde 1 och 2, och detta motsvarar hela 75% av tillväxten hittills i år.

Framtidsprognos
Prognosen för framtiden ser ljus ut för vindkraften även om det finns vissa faktorer som kan bromsa utvecklingen. Problematiken just nu är expansionen går i snabbare takt än vad tillstånd kan beviljas, skriver Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

- Det finns flera orsaker till att vindkraftsprojekt kan avslås. Det kan till exempel vara vara natur, djurliv, landskapsbild och buller som blir avgörande faktorer. Även kommunernas vetorätt i frågan är ett osäkerhetsmoment för investerare som lägger stora summor pengar på vindkraftsprojekt, berättar Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.

På uppdrag av Svensk Vindenergi har även en granskning gjorts som visar att enbart 41% av alla ansökningar gått igenom mellan åren 2014-2018. Trenden pekar nedåt och det behöver ske en förändring för att expansionen ska kunna fortsätta.

- Grundproblemet tror jag är att det är väldigt få som vill ha ett vindkraftverk i närheten av där man bor, vilket gör det svårt att fortsätta bygga ut vindkraft på land. Personligen tror jag att man behöver satsa mer på vattenbaserad vindkraft för att bibehålla samma expansionstakt som vi har sett de senaste åren, menar Anders Kaijser VD på Kundkraft.

Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft, berättar att det är angeläget att vi ställer om till en fossilfri elproduktion. 

- Vindkraft är det energislag som har lägst klimatpåverkan under hela sin livscykel, från produktion, tillverkning och drift. Elpriserna pressas ned när det blåser mycket, ofta under vintertid då mer el behövs, vilket ger lägre elkostnader för konsumenten. Dessvärre är produktionen ojämn eftersom man inte kan påverka när, var och hur det blåser. Därför är det lika angeläget att hitta lösningar för att säkerställa stabiliteten i nätet och kunna lagra den energi som produceras, tills dess kommer vi fortsätta vara beroende av kompletterande elproduktion, säger Sharon Lavie. 

Källa: Kundkraft