Hyrköpsmodell lanseras av Evig el

Bild: Evig el

Andelar i vindkraftkooperativ har länge funnits att tillgå, där medlemmar ges ett lågt elpris, samtidigt som man är med och stöttar utbyggnaden av förnybar elproduktion. Men något som samtidigt hindrar många från att på detta sätt sänka sina elkostnader, är att inköpen av andelar förutsätter en stor kapitalinsats.

Evig els vindandelar kostar 600 kronor och berättigar till 100 kWh/år till medlemspriset 31,25 öre/kWh. Andelarna gäller dessutom för all framtid, då kooperativets vindkraftsinnehav kontinuerligt förnyas. För att sänka trösklarna för nya medlemmar inför Evig el emellertid nu en ny affärsmodell - hyrköp av vindandelar.

- Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får man ett avtal på ett månadspris över hela den perioden, samtidigt som man redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i, förklarar Oliva Andrén, marknadsansvarig för Evig el.

Istället för en framtung investering som ger lönsamhet på sikt ger den nya affärsmodellen lönsamhet från start i form av ett lägre elpris, vilket gör det enkelt för vem som helst att gå in som andelsägare och helt enkelt efter hand betala andelarna med de pengar man sparat på att sänka sina elkostnader.

- Även om man får alla fördelar av andelarna från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt, och man kvarstår då som ägare av de andelar man hunnit köpa, säger Andrén.

De vindkraftverk som föreningen äger är spridda i hela Sverige, från norr till söder, vilket ger en mer stabil produktion, då chansen är stor att det alltid blåser bra någonstans i landet. En första solcellspark är också etablerad, så i den elmix man erhåller som andelsägare består i dagsläget av ca 99 procent vindkraft och 1 procent solel.