BayWa r.e. säljer vindkraftspark i södra Sverige till det italienska energibolaget ERG

Bild: BayWa r.e

BayWa r.e. meddelar att de har sålt sin vindbrukspark om 62 MW i Furuby i södra Sverige till ERG, en av Europas ledande energibolag och ägare av vindkraftsparker.

Furuby vindkraftspark ligger i Växjö kommun och kommer att omfatta 10 SiemensGamesa 5.X vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter. Detta är BayWa r.e.s tredje affär med SiemensGamesa i Sverige vilken även omfattar ett 25 år långt serviceavtal med vindkraftsverkstillverkaren.

Projektet, som börjar byggas i maj månad i år, har initialt utvecklats av BayWa r.e. vilka även kommer att leda byggnationen som den tekniska och kommersiella förvaltningen efter det att Vindkraftsparken driftsatts.

Försäljningen av Vindkraftsparken i Furuby är BayWa r.e.s andra stora affär i södra Sverige, efter försäljningen av Vindkraftsparken om 94,6 MW i Lyngsåsa till SUSI Partners i augusti 2019.

”Vi är mycket glada över att ha kunnat slutföra försäljningen av Vindkraftsparken i Furuby till ERG, som också satsar på produktion från förnybara och hållbara energikällor. Vi ser fram emot det här nya samarbetet med ERG och att gemensamt driva energiomställningen i Sverige och Europa framåt”säger Håkan Wallin, VD på BayWa r.e. Nordic AB.

”Den här framgången för BayWa r.e. återspeglar även möjligheterna för utvecklare och investerare på den växande svenska marknaden för vindbruk, som har blivit en viktig plats för förnybar energi,” tillade Lorenzo Palombi, Direktör Projektutveckling Vind EMEA på BayWa r.e..

Tack vare de omfattande vindresurserna och att det finns tillräckligt med plats för stora projekt, hjälper vindbruket Sverige att nå sina mål med ett helt system av förnybar energi fram till 2040 och koldioxidneutralitet fram till 2050.

BayWa r.e. förväntas slutföra driftsättningen av Vindkraftsparken i Furuby senast i slutet av 2022. Furuby vindbrukspark kommer att producera 210 GWh förnyelsebar energi om året. Det motsvarar i genomsnitt 27 100 hushålls årsförbrukning i Sverige. Detta innebär en minskning av CO2-utsläppen på 88 620 ton varje år jämfört med en modern gasanläggning.

Affärer som Furuby vindkraftspark visar att BayWa r.e. ständigt växer. Förra månaden meddelade företaget att ett avtal om kapitalinjektion har tecknats med det schweiziska investeringsbolaget Energy Infrastructure Partners (EIP), som kommer att bidra till att de ambitiösa globala tillväxtplanerna kan förverkligas och även till att BayWa r.e. kan etablera sig på marknaden för oberoende energiproducenter (IPP). 

Samtidigt fortsätter BayWa r.e. bygga en pipeline med flera hundra megawatt i olika utvecklingsstadier för både vindbruk och solenergi i Sverige. Det senaste förvärvet av projekträttigheter från SiemensGamesa, som slutfördes i slutet av april, av ett projekt bestående av fyra vindkraftverk i Hedared i södra Sverige, återspeglar den här framgången och det starka samarbetet mellan BayWa r.e. och ledande vindkraftsverkstillverkare.

BayWa r.e. har i affären med ERG fått stöd av Newsec Infra som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare.