Ei - om elmarknaden vecka 17 2021

Bild: Casey Horner/Unsplash

Blåsigt väder och låga temperaturer bidrar till högre spotpriser.

Systempriset ökade med 45 procent i veckan. Även spotpriserna ökade i samtliga elområden. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriset med 122 respektive 125 procent och i SE3 och SE4 ökade spotpriset med 111 respektive 30 procent. Både medeltemperaturen och nederbörden låg under det som är normalt för årstiden.

Det blåsiga vädret medförde en ökning i vindkraftsproduktionen med drygt 103 procent medan vattenkraftsproduktionen sjönk med drygt 23 procent i jämförelse med föregående vecka.

Priset på EPADs sjönk med 39,5 procent i SE1 och SE2, priset sjönk även för SE4 med drygt 8 procent medan den ökade i SE3 med 3,7 procent. Tillgängligheten i Nordisk kärnkraft sjönk med 9,8 procent till följd av att Olkiluoto 1 i Finland utför planerat underhållsarbete.

Ta del av hela rapporten HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen