Norr om Höljes planeras stor vindkraftspark

Bild: Pixabay

57 vindkraftsverk i jättelik vindkraftspark vid Röknölen två kilometer norr om Höljes planeras. De boende i området kommer inom kort att kallas till samråd för att ha möjlighet att lämna sina synpunkter. 

Bakom planerna står företaget Fred Olsen Renewables AB.  Samrådet gäller maximalt 57 stycken upp till 270 meter höga vindkraftverk. Tanken är att den nya vindkraftsparken ska placeras i ett område öster om Klarälven och Höljessjön.

– Vi har valt platsen eftersom det finns en god vindresurs där och det går att hålla ett förhållandevis långt avstånd till närboende, säger Gustav Nordström, som är vd på Fred Olsen Renewables AB till SVT nyheter.

Arbetstillfällen

Enligt Gustav Nordström kommer vindkraftsparken att påverka landskapsbilden i området, men den innebär också en chans till arbetstillfällen både under byggtiden och när parken är på plats.

– En park med 57 vindkraftverk innebär en investering på mellan två och tre miljarder och det medför mycket positivt för närsamhället och för kommunen i stort, säger Gustav Nordström till SVT nyheter

Miljökonsekvenser

Just nu pågår samråd inför den miljökonsekvensbeskrivning som enligt planerna ska lämnas in tillsammans med ansökan om miljötillstånd i december.

I området och intill den planerade vindkraftsparken finns både naturreservat, så kallade Natura 2000-områden och flera områden av riksintresse för natur- kultur- och friluftsliv. Men enligt vindkraftsföretaget kommer parken inte att hota skyddade arter eller livsmiljöer.

– Länsstyrelsen kommer att göra en hård prövning, och hotas naturen av betydande skada kommer vi inte att få tillstånd att bygga.

Källa: SVT nyheter