Svea Green Foundation förstärker styrelsen med Roger Johanson

Bild: PxHere

Stiftelsen Svea Green Foundation förstärker nu sin styrelse med Roger Johanson, Managing Partner på Carneo Alternativ Solution, Nordens största företagsgrupp för oberoende kapitalförvaltning. Roger Johanson har lång erfarenhet av att investera inom infrastruktur då han bland annat var chef för Skandias Livförsäkringsbolags portfölj inom området i nio år. Han är också invald som ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Stiftelsen Svea Green Foundation startades i oktober 2020 i syfte att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle och det initiala fokuset är att begränsa den globala uppvärmningen. De som ligger bakom stiftelsen är Maria Brolin och Mattias Wärn som driver vindkraftsbolaget Svea Vind Offshore. Sedan tidigare sitter stiftarna samt Maria Paijkull, advokat på Front Advokater med mer än 20 års erfarenhet av miljörättslig rådgivning, i styrelsen.

I dagsläget har stiftelsen gått in finansiellt i fyra projekt sedan starten i oktober 2020. Det handlar om att utveckla jordbruket som kolsänka, främja miljöjournalistik globalt, få idrotten att vara en aktiv part i klimatomställningen samt att ta fram en seriös omställningsplan för Sverige som gör att vi kan nå våra klimatmål till 2045.

Stiftelsen leds av Lisa Wärn, som har 20 års erfarenhet från arbete inom politik och kommunikation på bland annat Regeringskansliet, TCO och i energibranschen.