Fem gånger högre elpriser i vår än förra året

Bild: Bixia

Trots att det i Norden har installerats stora mängder elproduktion, främst i form av vindkraft, under det senaste året så är elpriset många gånger högre nu än för ett år sedan. I mars och april förra året låg elpriset på mellan 5 och 10 öre per kWh, nu och under kommande månad räknar elbolaget Bixia med att priset hamnar omkring 30 öre per kWh.

– Förra våren hade vi extremt välfyllda snö- och vattenmagasin samtidigt som det var relativt milt väder i mars och april, vilket gjorde att efterfrågan var lägre. I år har vi mer normala nivåer i dessa magasin samtidigt som temperaturerna är lägre. Vår uppfattning är att prisbilden den kommande månaden landar omkring 30 öre per kWh, men dagar då det blåser mycket kan priset sjunka kraftigt, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Det är många faktorer som påverkar elpriset, en av de viktigaste är vädret eftersom vi i Norden har så mycket förnybar elproduktion. Vädret kommer att få en ännu större påverkan ju mer vi bygger ut den förnybara produktionen.

– Det gör att priserna kommer att variera ännu mer utifrån vädret. Förra veckan är ett bra exempel då vi fick en ny toppnotering för vindkraftsproduktionen som under ett dygn stod för närmare 30 procent av den totala produktionen i Norden trots senvinter och låg temperatur. Det beror naturligtvis på att den installerade effekten ökar vilket ger utslag en blåsig dag, säger Johan Sigvardsson.

Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt
Handel med utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att åstadkomma den produktionsomställning som krävs för att nå utsläppsmålet. Antalet utsläppsrätter i omlopp och fri tilldelning har varit i stort överskott men reglerna stramas åt. Nu, under 2021, har vi gått in i fas fyra där minskningstakten ska öka från 1,74 procent per år till 2,2 procent. Den fjärde handelsperioden löper till 2030.

– Under den nuvarande fasen är omställningsambitionerna högre. En förväntan om en högre prisbild i framtiden har lockat många nya finansiella aktörer till marknaden som inte har ett underliggande köpbehov. Konsekvensen har blivit att priset på utsläppsrätter har stigit kraftigt. Det kostar helt enkelt mer att släppa ut koldioxid. Det stigande priset på utsläppsrätterna har dock inte påverkat elpriset i samma utsträckning som förväntat. Men mycket talar för att det kommer påverka elpriset på lite längre horisont, säger Johan Sigvardsson.

Bättre läge för elproducenter
Förra året, då elpriset var extremt lågt, var det tufft läge för många av landets elproducenter som har gjort stora investeringar.

– Många av de drygt 2 000 producenter som säljer sin el genom oss på Bixia är lantbrukare som har investerat i vindkraftverk, en solcellsanläggning eller rustat upp ett litet vattenkraftverk. De hade det väldigt tufft förra året men nu är deras förutsättningar lite bättre, säger Johan Sigvardsson.

Källa: Bixia