Nätuppror vill stoppa elnätslag

Johan Nilsson/TT: Ny elnätslag behandlas i näringsutskottet. Arkivbild.

Digitaliseringsminister Anders Ygemans proposition har fått rejält med smisk av remissinstanserna. Det kommer leda till högre priser för konsumenterna, har bland annat regeringens egna myndigheter Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket kommit fram till. Detta trots att regeringen häromåret skruvade på reglerna som skulle medföra lägre elnätspriser, vilket det inledningsvis också gjorde.

Men nu kan det bli rejält högre priser igen, befarar kritikerna.

På torsdagen behandlades regeringens nya lagförslag i riksdagens näringsutskott, och elupphandlingsbolaget Kundkrafts vd Anders Kaijser överlämnade inför mötet de runt 40 000 protestunderskrifterna. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har reserverat sig med egna motioner i frågan, men i övrigt finns alltså en politisk majoritet bakom, trots att regeringen fick baxläxa av en samlad opposition i höstas, vilket Anders Kaijser anser är märkligt.

Han köper inte Ygemans argument att det här nya förslaget är bättre än om inget alls görs, eftersom elnätsbolagen ideligen vinner i domstol mot Energimarknadsinspektionen, som försöker bromsa prisuppgången, vilket gör att de kan höja elnätsavgiften i alla fall.

I mina öron låter det som en bortförklaring, säger Kaijser som då tycker att Ygeman borde ändra den ursprungliga lagen i stället.