W3 Energy ska hantera drift och underhåll på Europas största landbaserade vindkraftpark

Tobias Hannu, Chief Technical Officer på Markbygden NET. Bild: W3 Energy

Europas största landbaserade vindkraftpark

W3 Energy har fått bästa möjliga start för sitt helt nya affärsområde Eldrift-tjänster. Redan innan lanseringen har de tecknat ett treårigt avtal med Markbygden NET AB, för att hantera drift och underhåll till den elektriska infrastrukturen på Europas största landbaserade vindkraftpark.

– Vi har lång erfarenhet inom förvaltning av vindkraftparker och genom att inkludera även eldrift-tjänster kan vi fullt ut erbjuda en helhetslösning som bygger på enkelhet, koordinationsfördelar och lokal närvaro. Utbyggnaden av vindkraft ska fördubblas 2021 jämfört med 2020 och med våra höga tillväxtmål ska vi behålla positionen där vi förvaltar minst 10 % av all vindkraft som produceras i Sverige, säger W3 Energys CEO Pär Dunder.   

W3 Energy, med verksamhet i Umeå, Skellefteå och Piteå, är en av Nordens ledande aktörer inom drift, service och optimering av vindkraftparker. Bolagets hittills största åtagande är förvaltningen av Markbygden ETT, Europas största landbaserade vindkraftpark med en totaleffekt på 650 MW.

Succéstart för det nya affärsområdet

W3 Energy har tidigare erbjudit tjänster kopplade till produktionen på vindkraftparker, alltifrån drift, koordination av underhåll och service till IT-system och finansiell hantering. Nu utökas portföljen till att inkludera även eldrift-tjänster kopplade till infrastrukturen för överföring av elen från vindkraftparker till det svenska kraftnätet. Eldrift-tjänsterna omfattar service, felsökning och förebyggande underhåll av transformatorstationer och luftledningsnät. Redan i samband med lanseringen av det nya affärsområdet har W3 Energy tecknat avtal för eldrift-tjänster med Markbygden NET, som äger den elektriska infrastrukturen som ansluter till Markbygdens etapp 1 och 3. De operativa tjänsterna i fält utförs tillsammans med partnern Lapplands Elnät.    

– För oss på W3 Energy är det ett prestigefullt uppdrag, där vi kan fungera som en single point of contact som med ett överblickande perspektiv kan koordinera insatserna från samtliga inblandade aktörer. Just koordinationsfördelarna gör det både enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder och med vår starka lokala närvaro har vi både bra kunskap om underleverantörer och kan agera extremt snabbt, säger André Sjöström som är operativ chef på W3 Energy.

Utveckling genom dynamisk dialog

På Markbygden NET är man positiva till att ha tecknat avtal med W3 Energy och ser fram emot att utveckla samarbetet tillsammans.

– W3 Energy har med sin rutin och erfarenhet från Markbygden ETT redan skapat en överblick som gör dem till en stark och trygg samarbetspartner för oss. Vi vill genom en dynamisk dialog fortsätta utveckla en underhållsplan som gör att det förebyggande underhållet helst inte ens ska märkas inom produktionen. För att uppnå denna målbild så krävs planering och koordination, eftersom produktionen är både säsongsbetonad och beroende av väderförhållanden. Den största delen av produktionen sker vintertid, vilket gör att den goda kunskapsbas W3 Energy har inom kallt klimat blir extra värdefull. Vi har stora förhoppningar om att W3 Energy med sin långa erfarenhet och expertis ska leva upp till våra förväntningar, säger Tobias Hannu, Chief Technical Officer på Markbygden NET.

Offensiv tillväxtresa för W3 Energy

För W3 Energy är lanseringen av affärsområdet Eldrift-tjänster och avtalet med Markbygden NET viktiga faktorer i den tillväxtresa som bolaget är mitt uppe i. Pär Dunder berättar:

– Vi växte med 25 % under 2020 och har en offensiv målsättning att växa lika mycket under 2021. Då är det självklart viktigt att vi kan teckna ett så här prestigefullt avtal med Markbygden NET. Det är dessutom ett bra kvalitetsbevis för vårt nya affärsområde, som förstärker framåtrörelsen i vår fortsatta tillväxt. Både vad gäller framtida affärer och vår kontinuerliga rekrytering av nya spetskompetenser.