Region Östergötland har tecknat ett avtal med elbolaget Bixia

Bild: PxHere

Region Östergötland väljer miljömärkt el från Bixia. Avtalet innebär att Bixia årligen levererar cirka 70 miljoner kWh miljömärkt el till regionens alla verksamheter. Elen är klassad som ”Bra Miljöval” av Naturskyddsföreningen. 

Från och med den första juli och minst två år framöver kommer elen till Region Östergötland att levereras av elbolaget Bixia. Hela leveransen kommer att bestå av 100 procent förnybar el som är ansvarsfullt producerad samtidigt som regionen bidrar till Naturskyddsföreningens fonder för konkreta miljöinsatser och energieffektivisering. 

– Vi märker att allt fler kunder ställer klimatrelaterade krav i sina upphandlingar, något som vi på Bixia välkomnar, säger Fredrik Sternér, Key Account Manager på Bixia. 

Avtalet innebär också att Bixia kommer att förvalta Region Östergötlands finansiella portfölj vilket kommer att skötas av Bixias krafthandlare. Bixia har sedan tidigare avtal med flera regioner, kommuner och kommunala bolag runt om i landet. 

Lokalproducerad el
Historiskt har man sagt att el är en lågintresseprodukt men på Bixia märker man att den inställningen har förändrats i takt med det ökade intresset för klimat och hållbarhetsfrågor. 

 – Allt fler kunder bryr sig om var elen de köper kommer ifrån och det gynnar oss på Bixia. Vi är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter och satsar långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med våra kunder, avslutar Fredrik Sternér.