Schneider Electric går med i Svensk Vindenergi

Bild: Schneider Electric

Energispecialisten Schneider Electric går med i Svensk Vindenergi, en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. De 110 medlemmarna arbetar tillsammans för att öka kunskapen om vindkraft i Sverige, så att branschen kan utvecklas och bidra till ett samhälle med hållbara energisystem.

Just nu genomgår nätinfrastrukturen stora förändringar i hela Norden och i Sverige ska andelen vindenergi växa stort de närmaste åren. Enligt Svensk Vindenergi behövs vindkraft för att bromsa klimatförändringarna, samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. Schneider Electric har en viktig roll i utvecklingen och digitaliseringen av elnätet.

– Vi vill introducera smarta, effektiva lösningar till elnätet och vi ser att det finns väldigt stor potential att påskynda utvecklingen av vindkraften i Sverige, säger Sebastien Meyer Lagouarde, VP Power Systems för Norden och Baltikum på Schneider Electric. Att säkerställa tillgång till hållbar energi för alla är ett av de globala målen och ett viktigt fokus för oss på Schneider Electric. Vårt mål är att vara en digital partner för effektivitet och hållbarhet för våra kunder för att tillsammans kunna framtidssäkra utbyggnaden av vindkraftparker.

Uppkopplade vindkraftsparker är ett framgångsrecept

Inom ramen för medlemskapet i Svensk Vindenergi kommer Schneider Electric att bidra med sin expertis – bland annat inom innovativ teknik och med sina erfarenheter från den danska marknaden där man har drivit flera framgångsrika vindkraftsprojekt.