Väg på rulle till vindkraftsparker

Flytande tillfartsväg. Bild: Tensar

Flytande tillfartsväg, dimensionerad väg på rulle - miljögenombrott!

Tensar Teknologin skapar kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för anläggning av vindkraftsparker.

Tensar International har sedan tidigt 1980-tal undersökt och drivit gränserna för att utvidga användningen av geotekniska lösningar. Under åren har Tensar utvecklat flera nya uppfinningar, däribland TriAx geogrid, vilket gjorde det möjligt att bygga anläggningar såsom nya vindparker där tidigare arbetet och kostnaden att etablera var för stort.

Tekniken kan spara betydande CO2 utsläpp, reducerar kostnader, samt gör att arbetet kan slutföras fortare.

Bilden visar ett projekt där vägen går över myr. Denna väg fungerar som serviceväg idag. Tekniken möjligör även temporära tillfartsvägar där exemplevis åkermark kan återställas och geonätet återvinnas.