Stjørdals kommun, Norge planerar utveckla ny vindkraftpark

Stjørdals kommun. Bild: Wikipedia

Stjørdals kommun, som är grannkommun till Trondheim, har ansökt om att få etablera en stor batterifabrik i sin kommun. Arise vill därför också informera om sina planer att utveckla en ny vindkraftpark i kommunen, med ca 30 turbiner och en årlig elproduktion om ca 600 GWh. Projektet är i tidig utvecklingsfas, så det är möjligt att vindkraftparken kan bli både mindre och större när den är färdigplanerad. Tanken är att den ska byggas i området Vennafjellet mellan Elvran och Tømra. Det skulle motsvara en investering i storleksordningen 2 miljarder norska kronor. Vindkraftparken kan tänkas bli en energileverantör till batterifabriken.

Förnybar elproduktion är central för att attrahera nya industrisatsningar, såsom batterifabriker, datacenter och vätgasanläggningar. Likaså är förnybar elproduktion helt central för att gradvis kunna minska utsläppen av växthusgaser och motverka klimatförändringarna.  

Vi ser också att en vindkraftpark kan ge stora lokala fördelar i kraft av fler arbetstillfällen, skatteintäkter till kommunen och uppdrag till det lokala näringslivet.

Arise har den 4 februari presenterat projektet för Stjørdals kommun.   

Arise AB bildades 2007 och har utvecklat mer än 20 vindkraftparker i Sverige. Sedan några år tillbaka arbetar bolaget aktivt med att skapa möjligheter att utveckla vindkraft också i Norge och Skottland.