Vindkraftstornen som byggs av trä från svenska och nordiska skogar

Torn inför målning. Bild: Modvion

Nästan fyra av tio svenskar är mer positiva till vindkraft om tornen byggs av trä från svenska och nordiska skogar, enligt en Sifo-undersökning från träteknologiföretaget Modvion.
 

– Trätorn förstärker svenskarnas positiva grundsyn på vindkraft, säger Otto Lundman, vd för Modvion.

Sifo har på uppdrag av det svenska träteknologiföretaget Modvion frågat allmänheten om de skulle vara mer positiva till vindkraft om tornen byggs av trä från svenska och nordiska skogar, i stället för av stål eller betong. Totalt 38 procent svarade att de skulle vara mer positiva. En lika stor andel, 38 procent, svarade att det inte påverkar deras inställning. Bara 10 procent svarade att de skulle vara mer negativa.

 

bild
Svenskarna mer positiva till vindkraft med trätorn. Bild: Modvion

– kan hjälpa vindkraftbranschen att bygga klimatneutral vindkraft, sänka kostnaderna och förenkla transporterna av höga vindkraftstorn. Därför känns det bra att så många ser de stora fördelarna med att bygga tornen i trä, säger Otto Lundman, vd för Modvion.

Svenskarna har en i grunden positiv syn på vindkraft. Totalt 65 procent av svenskarna vill att Sverige ska satsa mer på vindkraft än i dag, enligt den senaste undersökningen om den svenska energiopinionen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

– För att möta klimatkrisen behöver vi både mer förnybar el och bygga mer i trä. Vår teknologi möjliggör bägge, genom att vi bygger vindkraftstorn av laminerat trä – naturens eget kolfiber, säger Otto Lundman.

Modvion möjliggör klimatneutral vindkraft genom att bygga vindkraftstorn i moduler av laminerat trä, som är starkare än stål vid samma vikt. Modvions teknologi gör det enklare att bygga högre torn, vilket ger effektivare vindkraft, till en lägre kostnad. Dessutom lagras den koldioxid som tagits upp av träden i trätornen.