2021 rivstartar Rabbalshede Kraft med tre nya vindkraftsparker

Bild: Karsten Würth/Unsplash

Rabbalshede Kraft har tecknat avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker med byggstart första kvartalet 2021. De tre vindparkerna har en sammanlagd effekt på 100 MW som tillsammans förväntas producera 286 GWh. Detta motsvarar hushållsel för ca 57 200 hushåll.

Vindparkerna är lokaliserade i södra halvan av Sverige, vilket ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som idag har ett underskott på elproduktion.

-  Det här är vindparker som vi arbetat med under en lång tid, därför är vi väldigt glada för att vi nu kan avsluta 2020 med färdiga avtal, säger Peter Wesslau, vd Rabbalshede Kraft. Vi ser fram emot att tillsammans med våra underleverantörer, markägare och lokala aktörer, bygga och driva parkerna så vi skapar nytta och värden på lokal nivå, samtidigt som vi kan leverera hållbar energi under en lång tid framöver.

Vindparkerna beräknas stå färdiga i slutet av 2022.

Fakta om vindparkerna

Vindpark Femstenaberg, Strömstad kommun

  • Består av sju vindkraftsverk av typen SG-155 6,6 MW.
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 123,2 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 24 700 svenska hushåll.
  • Underleverantörer: Siemens Gamesa (turbinleverantör), Kanonaden (anläggningsarbeten), Ellevio (nätanslutning).

Vindpark Lursäng, Tanums kommun

  • Består av tre vindkraftverk av typen SG-155 6,6 MW.
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 50.9 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 10 200 svenska hushåll.
  • Underleverantörer: Siemens Gamesa (turbinleverantör), Kanonaden (anläggningsarbeten), Ellevio (nätanslutning).

Vindpark Årjäng Nordväst 2, Årjängs kommun

  • Består av åtta vindkraftsverk av typen Vestas V-150 4 MW.
  • Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 111.7 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 22 300 svenska hushåll.
  • Underleverantörer: Vestas (turbinleverantör), Skanska (anläggningsarbeten), Ellevio (nätanslutning).