Tysklands och Norges energimarknader samanlänkas via NordLink-projektet

NordlLink converter station i Wilster, Tyskland Bild: Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Sammanlänkningen av Tysklands och Norges energimarknader stöttar Europas energisystem och samhället, genom tillgång till förnybar energi som kan försörja upp till 3,6 miljoner hushåll.

Hitachi ABB Power Grids meddelar idag att NordLink-projektet spänningsatts. NordLink är en 62,3 mil lång HVDC-länk (high-voltage direct-current) som för första gången sammanlänkar de tyska och norska energimarknaderna.

NordLink är världens första HVDC Light® bipolinstallation med rekordprestanda på 525 kV och 1 400 MW, närmare en fördubbling av överföringskapaciteten jämfört med tidigare system och ger en förbättring av tillförlitligheten och tillgängligheten i elnätet. Den ökade integreringen av förnybar energi från båda länderna, i kombination med användande av banbrytande teknik, stöttar den gröna energiomställningen.

”Vi är glada att kunna bidra till detta epokgörande projekt som för Europa ytterligare ett steg mot visionen om ett sammankopplat och koldioxidneutralt energisystem”, säger Niklas Persson, global chef för affärsenheten Grid Integration på Hitachi ABB Power Grids. ”Tillsammans med NordLinks ägare Statnett och TenneT bidrar Hitachi ABB Power Grids till utvecklingen av en integrerad europeisk energimarknad som drivs av förnybar energi, och undebygger energiförsörjningen, ryggraden i hållbart samhälle.

”Vår nya länk, NordLink går nu in i provdrift och har startat att utbyta energi mellan länderna. NordLink kommer bidra till att vi når våra klimatmål och skapar värde på både den norska och tyska sidan av HVDC-länken”, säger Gunnar G. Løvås, koncerndirektör på Statnett.

”Länken ger det tyska kraftnätet driftsäker tillgång till vattenkraftresurser i Norge och Norge får tillgång till Tysklands avsevärda bas med förnybar energi, i synnerhet vindoch solkraft. Länken kommer att bidra till att stärka det europeiska kraftnätet där nätets elektricitet i allt högre grad genereras av hållbar energi”, säger Tim Meyerjürgens, Chief Operations Officer på TenneT.

 

bild
Bild: Hitachi ABB Power Grids Ltd.

 

Genom spänningsättningen av NordLink-projektet fortsätter Hitachi ABB Power Grids att stötta FN:s mål för hållbar utveckling – och HVDC-tekniken bidrar till att ge samhället tillgång till rimligt prissatt, tillförlitlig, hållbar och modern energi tillgänglig för alla. I framtiden kommer länken kunna leverera tillräckligt med energi för att försörja upp till 3,6 miljoner hushåll i Tyskland

Hitachi ABB Power Grids har designat, konstruerat och tillhandahållit de båda omriktarstationerna – i södra Norge och norra Tyskland – som är kärnan i NordLinkprojektet. Stationerna har levererats till ett konsortium av energibolagen Statnett och TenneT samt den tyska statsägda utvecklingsbanken KfW. Detta komplexa projekt - 2 - berör flera olika platser, länder och kunder och genomfördes säkert och enligt tidsplan. Provdriften startar den här månaden och projektet förväntas vara slutfört i början av 2021.

NordLink är nu den längsta och mest kraftfulla länken av den här typen i Europa och använder sig av HVDC Light®-teknik för att på ett stabilt och storskaligt sätt expandera integreringen och utbytet av förnybar energi i Europa.

NordLink-projektet utgör en väsentlig milstolpe i Europas mål att länka samman nationella kraftnät för att skapa en effektiv och integrerad energimarknad och kommer att förbättra kapaciteten för gränsöverskridande elhandel. NordLink hjälper också till att snabba upp skiftet mot en integrering av elnätsuppkopplad elektricitet som bulkgenereras och från distribuerade förnybara energikällor så att konsumenterna kan ta del av hållbar energi som produceras i regionen.