Fem Svenska städer placerar sig i topp på lista över miljöledande städer

Bild: Pexels

Fem Svenska städer – Stockholm, Malmö, Örebro, Lund och Västervik – är med på CDP:s 2020 Cities A List. De svenska städerna är bland de 88 globala städer som den EU-finansierade, ideella organisationen CDP rankar som ledande I övergången till en klimatsäker framtid. 

Trots utmaningarna i kampen mot Covid-19, ansluter sig de fem svenska städerna till en liten skara i Europa. 33 städer, som står för ca 5 % av Europas befolkning, ges det högsta betyget för sina ansträngningar att minska utsläppen av växthusgas och bygga upp ett motstånd mot klimatförändringarnas påverkningar. 13 av städerna är nya på A-listan.

Årets städer på A-listan visar på stora förbättringar sedan Parisavtalets undertecknande 2015. De visar att kraftfulla och snabba åtgärder är möjliga:

  • Endast 9% (3/33) av de europeiska städerna på årets A-lista hade mål om klimatneutralitet 2015, jämfört med 42% (14/33) 2020 – bland andra Stockholm och Västervik.
  • Under 2015 hade 60% av städerna på A-listan i Europa inte några mål för minskning av utsläpp. Idag har alla 33 städer sådana mål.
  • Städerna har också gjort stora framsteg i att bygga upp ett motstånd mot klimatförändringarna. 2015 rapporterande endast en av fem städer på A-listan från 2020, planer för att anpassa sig efter klimatförändringarnas påverkningar. Idag gör alla 33 städer det.

Trots den pågående pandemin, är 39% av de europeiska städerna på A-listan nya för i år. Nya klimatledande städer runt om i Europa inkluderar Lund, Porto, Zürich, Helsingfors, Florence och Köpenhamn. Dessa städer, och andra på A-listan för 2020, arbetar för att bli mer hälsosamma och välmående platser att leva och arbeta i, samtidigt som utsläpp minskas och klimatförändringarna bekämpas.

Sverige har näst flest städer på A-listan (5). Endast Danmark har fler, men de svenska städerna är större. Efter Danmark och Sverige följer Finland (4), Spanien och Portugal (3).

Städerna på A-listan för 2020 gör också framsteg inom mål för förnybar energi, med 10 europiska städer som arbetar för att bli 100% förnybara till 2050 eller tidigare. Stockholms mål är att vara fossilfria, helt förnybara och generera nettonegativa utsläpp till 2040. Samtidigt siktar Malmö på att vara 100% förnybara till 2030.

CDP:s A-lista är baserad på miljödata rapporterad av hundratals städer genom CDP-ICLEI Unified Reporting System under 2020. Rankingen och A-listan är framtagen för att driva och stödja städer att öka deras arbete och ambitioner i klimatfrågan.

För att nå A-nivån måste en stad offentligt rapportera utsläppsdata, samt ha sådan för hela staden. Dessutom ska man ha målsättningar för att minska utsläpp, ha publicerat en plan för klimatåtgärder och genomfört en klimatrisk- och sårbarhetsbedömning. Staden måste även ha tagit fram en plan för klimatanpassning som visar på hur man ska bemöta hoten som klimatet för med sig, både för nuläget och för framtiden.

Fem år efter att Parisavtalet inrättades, visar den senaste klimatforskningen att utsläppen måste halveras till 2030 och nå en nettonoll-nivå till 2050, om katastrofala klimatförändringar ska förhindras. Städerna på årets A-lista visar att betydelsefulla och snabba åtgärder är möjliga. Även om nästan 50% av de europeiska städerna på årets A-lista inte rapporterade till CDP 2015, uppvisar de nu ledarskap inom transparens, uppbyggande av åtgärder för att minska klimatriskerna och genom att sätta mål för utsläppsminskningar.

Analyser har visat att antalet europeiska städer som återfinns på CDP:s A-lista för 2020, och som även sätter mål för minskade utsläpp har mer än dubblerats sedan 2015. 15 städer – bland andra Stockholm, Lund och Västervik – har nu mål för klimatneutralitet till 2050 eller tidigare. Endast tre städer satte sådana mål 2015.

Städer har också gjort framsteg i att bygga upp strategier för att hantera klimatförändringarna. 2015, rapporterade endast 21% av städerna på A-listan för 2020 att de hade en plan för anpassning. Nu tar städer till åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringarna. För att motverka risker som översvämningar har Stockholm ökat antalet reservoarer i sina parker. Dessutom expanderas grönområden för att jämna ut temperaturen och öka möjligheterna att klara av översvämningar. I andra städer i Europa planterar Porto och Aten tiotusentals träd, och Paris bygger “kalla platser” för att kunna hantera ökade värmeböljor.

Mirjam Wolfrum, Director Policy Engagement, på CDP Europe säger: 

Städerna är den ledande kraften för både ett klimatneutralt EU till 2050, och för att kunna uppnå nya, ambitiösa mål för utsläppsminskningar inom EU. Därför lyfter vi på hatten för de 33 europeiska städerna på CDP:s A-lista, för deras transparens och för deras åtgärder att snabbt bygga upp motståndskraft och minska utsläppen, enligt Parisavtalet.

Forskningen talar sitt tydliga språk. Vi måste kategoriskt halvera de globala utsläppen till 2050 och uppnå klimatneutralitet till 2050 för att undvika katastrofala klimatförändringar. Världen är fortfarande mitt i en betydande hälsokris, men klimatåtgärderna kan inte stanna av - särskilt som folkhälsa och miljön är tydligt sammanlänkade. Vi gratulerar Europas ledande klimatstäder på CDP:s A-lista för deras ambition att bemöta klimatförändringarna.

Klimatneutralitet: Det nästa steget för städerna

Samtidigt som stora framsteg har gjorts, återstår mycket. Fler städer måste följa de miljöledande städernas exempel. För att hjälpa städer att välja en metod för att sätta miljöbaserade mål, lanserar CDP med partners en guide den 18 november. Den är framtagen av organisationer för städer genom “Science Based Targets Network”. Guiden kommer också visa hur städer kan ansluta sig till kampanjen UNFCCC's Race To Zero.