Swedbank Robur lanserar fond med fokus på sol, vind och energiomställning

Bild: Pxhere

I slutet på september gjordes Swedbank Roburs Råvarufond om till en ny tematisk fond med fokus på sol, vind och energiomställning. Den nya fonden, Transition Energy, ska investera i bolag världen över som bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver nya lösningar och behovet av investeringar är stort. Finansbranschen är kopplingen mellan investerarna och den reella ekonomin, och företag inom finansbranschen har ett stort ansvar att tillsammans driva på omställningen. Som ett led i fondbolagets fortsatta implementering av sin klimatstrategi, lanserar Swedbank Robur nu en ny fond, Transition Energy. Fonden kommer att investera över hela världen och ha fokus på sol, vind och energiomställning. Innehaven kommer att vara en mix av etablerade bolag med beprövade affärsidéer och nya bolag i tillväxtfasen.

- Det är viktigt att vi som investerare vågar vara en aktiv del av förändringen och stötta bolag och branscher att ställa om. Ambitionen är att Transition Energys sammansättning och globala inriktning kommer att ge en bra balans mellan risk och potential, med portföljbolag som bidrar till att driva på energiomställningen i en hållbarare riktning, säger Robert Slorach, förvaltare på Swedbank Robur.

Klimatfrågan kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara en av de största globala utmaningarna i många år framöver. Det kommer att krävas mycket stora investeringar i bland annat förnyelsebara energikällor, kraftnät, lagring av energi och batterier och energibesparande lösningar. De bolag som kan komma med de bästa lösningarna på dessa problem har stora möjligheter att bli mycket bra investeringar på lång sikt.

- Kopplingen mellan lönsamhet och hållbarhet är stark, och vi ser att det finns mycket bra investeringsmöjligheter och en bra avkastningspotential i energiomställningen. Genom att investera kapital i omställningsföretag kan vi stötta företag och branscher att ställa om, samtidigt som vi skapar ett långsiktigt värde för våra kunder och samhället, säger Robert Slorach.  

Fonden Swedbank Robur Transition Energy kan framförallt kopplas till fem av FNs globala utvecklingsmål:

bild