Stiftelsen Svea Green Foundation startas av Svea Vind Offshore

Lisa Wärn, vd Svea Green Foundation och Maria Brolin, grundare och ordförande i Svea Green Foundation. Foto: Svea Vind Offshore

Nu startar vindkraftsbolaget Svea Vind Offshore stiftelsen Svea Green Foundation i syfte att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Stiftelsen kommer att arbeta lokalt, regionalt, nationellt och på sikt även internationellt.

 - Klimatfrågan är akut och då krävs ledarskap och aktion, från politik, näringsliv och samhället i stort. Genom Svea Vind Offshore arbetar vi med att öka andelen förnybar el och vill på så sätt bidra till att ställa om samhället. Med en stiftelse kan vi komplettera det arbetet och få möjlighet att jobba ännu bredare. Genom bolaget och stiftelsen har vi tagit på oss ledartröjan i omställningen, säger Maria Brolin, grundare och ordförande i Svea Green Foundation.

Stiftelsens initiala fokus i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle är insatser som begränsar den globala uppvärmningen för att på så sätt bidra till utvecklingen av hållbara scenarios presenterade av FN:s klimatpanel IPCC. Stiftelsens arbete kan ske både genom att initiera och driva projekt samt att stödja eller delta i projekt eller innovationer som främjar stiftelsens ändamål.

 Till stiftelsen har Lisa Wärn utsetts till vd. Hon kommer närmast från TCO där hon arbetat som biträdande kanslichef och kommunikationschef. Lisa Wärn har arbetat med politik, kommunikation och ledarskap i 20 år både i Regeringskansliet, civilsamhället och näringslivet.

- Vi är mycket glada och tacksamma över att ha lyckats rekrytera Lisa Wärn till rollen som vd i Svea Green Foundation. Hennes breda erfarenhet från både politik, näringsliv och civilsamhället kombinerat med hennes djupa engagemang för samhället och klimatet gör att vi vet att hon kommer att åta sig uppdraget på ett ansvarsfullt sätt, säger Maria Brolin, grundare och ordförande i Svea Green Foundation.

 - För mig är det ett drömuppdrag att få leda Svea Green Foundations arbete. Mitt engagemang för miljöfrågorna startade redan i 10-årsåldern och nu är klimatfrågan mer brinnande än någonsin. Vi kan inte vänta med åtgärder utan måste agera mycket kraftfullt, säger Lisa Wärn, vd Svea Green Foundation.